Home Chưa phân loại Học liệu Toán cho trẻ mầm non – Math Genius Tập 2

Học liệu Toán cho trẻ mầm non – Math Genius Tập 2

32,000

Gồm những phép tính đã được hiện thực hóa, không còn chỉ là con số cứng nhắc, khó hiểu.Những hình ảnh gần gũi tạo sự thích thú cho trẻ, phân chia theo từng cấp độ, sự lặp lại nội dung đủ để bé trải nghiệm và hiểu bài tập này

math genius 21 math genius 22 math genius 23

Customers also loved