Trang chủHọc liệuHọc liệu Nâng caoCác bài toán về thời gian - bồi dưỡng Học sinh giỏi...

Các bài toán về thời gian – bồi dưỡng Học sinh giỏi lớp 1

Ôn thi học sinh giỏi lớp 1 môn Toán với các bài toán về thời gian (ngày, tháng). Rèn luyện kĩ năng giải Toán nâng cao lớp 1.

- Advertisement -

Bài 1.

Lúc 12 giờ, kim giờ và kim phút chỉ vào số nào ?

Lúc 1 giờ, kim giờ và kim phút chỉ vào số nào?

Bài 2.

Lúc 9 giờ, kim giờ và kim phút chỉ vào số nào?

Lúc 6 giờ, kim giờ và kim phút chỉ vào số nào?

Bài 3.

a) Lúc kim giờ chỉ vào số 8, kim phút chỉ vào số 12, lúc đó là mấy giờ?

b) Lúc kim giờ chỉ vào số 10 và kim phút chỉ vào số 12, lúc đó là mấy giờ?

Bài 4.

a) Lúc kim giờ chỉ vào số 3, kim phút chỉ vào số 12, lúc đó là mấy giờ?

b) Lúc kim giờ chỉ vào số 10 và kim phút chỉ vào số 12, lúc đó là mấy giờ?

Bài 5. Chương trình thời sự thường bắt đầu lúc 7 giờ tối, lúc đó kim giờ và kim phút chỉ vào số nào?

Bài 7. Nửa đêm là mấy giờ?

Bài 8. Nửa ngày có bao nhiêu giờ?

Hai ngày có bao nhiêu giờ?

Bài 9. Thứ hai tuần này là ngày 3 tháng 7, hỏi:

Thứ năm tuần này là ngày bao nhiêu tháng 7?

Chủ nhật tuần này là ngày bao nhiêu tháng 7?

Bài 10. Từ thứ hai tuần này đến thứ tư tuần sau có bao nhiêu ngày?

Bài 11. Gà mẹ mỗi ngày đẻ 1 quả trứng. Hỏi sau một tuần thì gà mẹ đẻ được bao nhiêu quả trứng?

Bài 12. Hai tuần có bao nhiêu ngày?

Ba tuần có bao nhiêu ngày?

Bài 13. Một tuần em đi học 5 ngày. Hỏi em được nghỉ mấy ngày trong tuần?

Bài 14. Một tháng có 4 tuần. Hỏi tháng đó có bao nhiêu ngày?

Bài 15. Một ngày em đi học 4 giờ. Hỏi một tuần em đi học bao nhiêu giờ, biết rằng mỗi tuần đi học 5 ngày?

Bài 16. Ngày chủ nhật tuần này là ngày 12 tháng 9. Hỏi:

a) Chủ nhật tuần sau là ngày nào?

b) Chủ nhật tuần sau nữa là ngày nào?

Bài 17. 

– 48 tiếng là bao nhiêu ngày?

– 36 tiếng là bao nhiêu ngày?

Bài 18. 

– Một tuần và 2 ngày là bao nhiêu ngày?

– 2 tuần và 5 ngày là bao nhiêu ngày?

Bài 19. 

– 3 tuần và 2 ngày là bao nhiêu ngày?

–  4 tuần và 3 ngày là bao nhiêu ngày?

Bài 20. 

Viết tiếp vào dấu chấm cho thích hợp:

Nếu thứ tư tuần này là ngày 20 thì:

Thứ tư tuần trước là ngày …

Thứ tư tuần sau là ngày …

Thứ bảy tuần trước là ngày …

Chủ nhật tuần này là ngày …

Bài 21. Bố Nam đi công tác 10 ngày, ngày bố Nam về là ngày 20. Hỏi ngày bố Nam đi công tác là ngày nào?

Bài 22.  Ngày 28 của tháng là thứ năm. Hỏi ngày 20 của tháng là ngày thứ mấy?

Bài 23. Mẹ về quê 1 tuần 3 ngày. Hỏi mẹ về quê mấy ngày?

Bài 24. Viết thứ hoặc ngày vào chỗ chấm:

a) Hôm nay là thứ sáu ngày 17 tháng 4;

– Ngày mai là thứ bảy ngày……………tháng 4;

– Ngày kia là chủ nhật ngày …………..tháng 4.

b) Hôm qua là thứ hai ngày 19 tháng 4;

– Hôm kia là ngày chủ nhật ngày ………. tháng 4.

c) Hôm nay là thứ năm ngày 15 tháng 4;

– Ngày mai là thứ …….. ngày …………tháng 4;

– Ngày kia là …………… ngày………….. tháng 4.

Bài 25. Hôm nay là ngày 11 tháng 4. Ngày kia là ngày bao nhiêu?

Bài 26. Thứ tư tuần này là ngày 11 tháng 4. Hỏi thứ tư tuần sau là ngày bao nhiêu?

Bài 27. Thứ hai tuần này là ngày 16. Hỏi thứ sáu tuần trước là ngày bao nhiêu?

Bài 28. Thứ ba tuần này là ngày 12 tháng 4. Hỏi thứ ba tuần sau là ngày bao nhiêu tháng 4?

Bài 29. Tháng này bố đi công tác từ ngày 9 đến ngày 17 mới về.

a) Hỏi bố đi công tác mấy ngày?

b) Biết ngày 9 là thứ tư. Hỏi bố về vào ngày thứ mấy?

- Advertisement -

có thể bạn quan tâm

CON HỌC

Tư duy toàn diện

CON NÓI

Ngôn Ngữ đồng đều

CON CHƠI

Sáng tạo bền vững

LÀM MẸ

Hiếm muộn có con

Dinh dưỡng thai kỳ

Chuẩn bị đồ sinh

Sức khỏe thai kỳ

Làm đẹp sau sinh

Ứng dụng hữu ích

Dấu hiệu mang thai

Chuyện ấy khi bầu

Mẹ tròn con vuông

40 tuần thai

Chia sẻ cùng mẹ

Xem tất cả

Trang chủHọc liệuHọc liệu Nâng caoCác bài toán về thời gian - bồi dưỡng Học sinh giỏi...

Các bài toán về thời gian – bồi dưỡng Học sinh giỏi lớp 1

Ôn thi học sinh giỏi lớp 1 môn Toán với các bài toán về thời gian (ngày, tháng). Rèn luyện kĩ năng giải Toán nâng cao lớp 1.

Bài 1.

Lúc 12 giờ, kim giờ và kim phút chỉ vào số nào ?

Lúc 1 giờ, kim giờ và kim phút chỉ vào số nào?

Bài 2.

Lúc 9 giờ, kim giờ và kim phút chỉ vào số nào?

- Advertisement -

Lúc 6 giờ, kim giờ và kim phút chỉ vào số nào?

Bài 3.

a) Lúc kim giờ chỉ vào số 8, kim phút chỉ vào số 12, lúc đó là mấy giờ?

b) Lúc kim giờ chỉ vào số 10 và kim phút chỉ vào số 12, lúc đó là mấy giờ?

Bài 4.

- Advertisement -

a) Lúc kim giờ chỉ vào số 3, kim phút chỉ vào số 12, lúc đó là mấy giờ?

b) Lúc kim giờ chỉ vào số 10 và kim phút chỉ vào số 12, lúc đó là mấy giờ?

Bài 5. Chương trình thời sự thường bắt đầu lúc 7 giờ tối, lúc đó kim giờ và kim phút chỉ vào số nào?

Bài 7. Nửa đêm là mấy giờ?

Bài 8. Nửa ngày có bao nhiêu giờ?

Hai ngày có bao nhiêu giờ?

Bài 9. Thứ hai tuần này là ngày 3 tháng 7, hỏi:

Thứ năm tuần này là ngày bao nhiêu tháng 7?

Chủ nhật tuần này là ngày bao nhiêu tháng 7?

Bài 10. Từ thứ hai tuần này đến thứ tư tuần sau có bao nhiêu ngày?

Bài 11. Gà mẹ mỗi ngày đẻ 1 quả trứng. Hỏi sau một tuần thì gà mẹ đẻ được bao nhiêu quả trứng?

Bài 12. Hai tuần có bao nhiêu ngày?

Ba tuần có bao nhiêu ngày?

Bài 13. Một tuần em đi học 5 ngày. Hỏi em được nghỉ mấy ngày trong tuần?

Bài 14. Một tháng có 4 tuần. Hỏi tháng đó có bao nhiêu ngày?

Bài 15. Một ngày em đi học 4 giờ. Hỏi một tuần em đi học bao nhiêu giờ, biết rằng mỗi tuần đi học 5 ngày?

Bài 16. Ngày chủ nhật tuần này là ngày 12 tháng 9. Hỏi:

a) Chủ nhật tuần sau là ngày nào?

b) Chủ nhật tuần sau nữa là ngày nào?

Bài 17. 

– 48 tiếng là bao nhiêu ngày?

– 36 tiếng là bao nhiêu ngày?

Bài 18. 

– Một tuần và 2 ngày là bao nhiêu ngày?

– 2 tuần và 5 ngày là bao nhiêu ngày?

Bài 19. 

– 3 tuần và 2 ngày là bao nhiêu ngày?

–  4 tuần và 3 ngày là bao nhiêu ngày?

Bài 20. 

Viết tiếp vào dấu chấm cho thích hợp:

Nếu thứ tư tuần này là ngày 20 thì:

Thứ tư tuần trước là ngày …

Thứ tư tuần sau là ngày …

Thứ bảy tuần trước là ngày …

Chủ nhật tuần này là ngày …

Bài 21. Bố Nam đi công tác 10 ngày, ngày bố Nam về là ngày 20. Hỏi ngày bố Nam đi công tác là ngày nào?

Bài 22.  Ngày 28 của tháng là thứ năm. Hỏi ngày 20 của tháng là ngày thứ mấy?

Bài 23. Mẹ về quê 1 tuần 3 ngày. Hỏi mẹ về quê mấy ngày?

Bài 24. Viết thứ hoặc ngày vào chỗ chấm:

a) Hôm nay là thứ sáu ngày 17 tháng 4;

– Ngày mai là thứ bảy ngày……………tháng 4;

– Ngày kia là chủ nhật ngày …………..tháng 4.

b) Hôm qua là thứ hai ngày 19 tháng 4;

– Hôm kia là ngày chủ nhật ngày ………. tháng 4.

c) Hôm nay là thứ năm ngày 15 tháng 4;

– Ngày mai là thứ …….. ngày …………tháng 4;

– Ngày kia là …………… ngày………….. tháng 4.

Bài 25. Hôm nay là ngày 11 tháng 4. Ngày kia là ngày bao nhiêu?

Bài 26. Thứ tư tuần này là ngày 11 tháng 4. Hỏi thứ tư tuần sau là ngày bao nhiêu?

Bài 27. Thứ hai tuần này là ngày 16. Hỏi thứ sáu tuần trước là ngày bao nhiêu?

Bài 28. Thứ ba tuần này là ngày 12 tháng 4. Hỏi thứ ba tuần sau là ngày bao nhiêu tháng 4?

Bài 29. Tháng này bố đi công tác từ ngày 9 đến ngày 17 mới về.

a) Hỏi bố đi công tác mấy ngày?

b) Biết ngày 9 là thứ tư. Hỏi bố về vào ngày thứ mấy?

- Advertisement -

XEM THÊM

CÁC BÀI LIÊN QUAN

- Advertisement -
- Advertisement -

có thể bạn quan tâm

CON CHƠI

Sáng tạo bền vững

CON HỌC

Tư duy toàn diện

CON NÓI

Ngôn Ngữ đồng đều

LÀM MẸ

Hiếm muộn có con

Dinh dưỡng thai kỳ

Chuẩn bị đồ sinh

Dấu hiệu mang thai

Chuyện ấy khi bầu

Mẹ tròn con vuông

Sức khỏe thai kỳ

40 tuần thai

Làm đẹp sau sinh

Chia sẻ cùng mẹ

Ứng dụng hữu ích

Xem tất cả

COM ĐANG LỚN

Triệu chứng và hướng dẫn điều trị bệnh rubella ở trẻ nhỏ

Bệnh rubella là bệnh truyền nhiễm do vl rút gây ra. Hội chứng rubella bẩm sinh là nguyên nhân quan trọng gây ra các khuyết tật trầm trọng cho trẻ sơ sinh

Powerpoint Slide – Học từ ngữ qua các khối hộp

Bản trình chiếu giúp các em nhớ mặt chữ, các từ ngữ, hình ảnh gần gũi giúp các em nắm bắt bài dễ hơn English...

270 bài tập ôn các dạng toán dành cho bé lớp 1 tự tin làm bài

Tuyển tập 270 bài tập ôn các dạng toán lớp 1 là các dạng toán được bố trí thiết kế theo các chủ đề...

Đề thi học kì 1 lớp 1 môn Tiếng Việt năm 2020-2021

ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI HỌC KÌ I MÔN TIẾNG VIỆT                                                Năm học : 2020 – 2021                                               Thời gian: 40 phút ( không...

Bé tinh mắt nhanh tay tìm các điểm khác nhau của 2 bức tranh

Học liệu Bé tinh mắt nhanh tay tìm các điểm khác nhau của 2 bức tranh giúp bé phát triển tư duy toàn diện,...

Học liệu 132 trang học ghép vần tiếng việt cho bé

Học liệu 132 trang ghép vần tiếng việt chuẩn bị cho các bé vào lớp 1, tiền tiểu học, giúp các bé nắm vững...

20 đề ôn tập toán hè cho các bé lớp 2 học thêm tại nhà

I. CÁC BÀI ÔN TẬP BỔ TRỢ Bài 1. Điền số thích hợp vào dấu ? Bài 2. Hiệu của số gồm 1 chục 8...

8 Học liệu phối hợp tay và mắt phát triển tư duy cho các bé

8 Học liệu phối hợp tay và mắt phát triển tư duy cho các bé, đặc biệt nó giúp cho sự phát triển vận...

Học liệu nâng cao các phép tính cho trẻ mẫu giáo và lớp 1

Bước đầu tiên khá khó khăn với các phép tính cho bé vào lớp 1 trong giáo dục bảo đảm các bậc cha mẹ...

Các bài toán về thời gian – bồi dưỡng Học sinh giỏi lớp 1

Ôn thi học sinh giỏi lớp 1 môn Toán với các bài toán về thời gian (ngày, tháng). Rèn luyện kĩ năng giải Toán...