Trang chủChưa phân loạiChính sách bảo mật https://hoclieugiaoducsom.com/

Chính sách bảo mật https://hoclieugiaoducsom.com/

- Advertisement -

Con Khỏe Con nGoan hiểu tầm quan trọng của quyền riêng tư đối với thông tin cá nhân đối với người dùng. Chính sách quyền riêng tư này sẽ cho bạn biết những thông tin chúng tôi thu thập về bạn và về việc bạn sử dụng Con Khỏe Con Ngoan và các dịch vụ của Con Khỏe Con Ngoan. Chính sách quyền riêng tư này sẽ giải thích các lựa chọn bạn có về cách sử dụng thông tin cá nhân của bạn và cách chúng tôi bảo vệ thông tin đó. Xin vui lòng đọc Chính sách quyền riêng tư này một cách cẩn thận.

Chính sách quyền riêng tư này áp dụng cho các trang web được sở hữu và vận hành bởi Con Khỏe Con Ngoan dành cho người tiêu dùng (không chuyên nghiệp) sử dụng  cho mục đích phi thương mại của cá nhân, gia đình hoặc hộ gia đình, bao gồm cả các phiên bản được tối ưu hóa cho thiết bị di động cùng với thông tin và dịch vụ có sẵn gửi tới bạn thông qua các trang web Con Khỏe Con Ngoan, như là Dịch vụ.

Chính sách quyền riêng tư này cũng áp dụng cho phiên bản Con Khỏe Con Ngoan hướng tới người tiêu dùng. Tuy nhiên, nếu bạn là người lao động hoặc thành viên chương trình sức khỏe đã cho phép truy cập vào hồ sơ sức khỏe của bạn tại Con Khỏe Con Ngoan.vn bằng cách đăng ký tại trang web của chủ lao động hoặc chương trình sức khỏe của bạn, chính sách quyền riêng tư áp dụng cho thông tin tại trang web của chủ lao động hoặc chương trình sức khỏe vẫn được áp dụng vào hồ sơ sức khỏe cá nhân của bạn tại Con Khỏe Con Ngoan.vn. Nếu tài khoản chủ lao động hoặc tài khoản chương trình sức khỏe không còn được cung cấp cho bạn bởi chủ lao động hoặc chương trình sức khỏe của bạn, bạn sẽ tiếp tục có quyền truy cập vào thông tin sức khỏe của mình từ Con Khỏe Con Ngoan.vn, sử dụng cùng tên người dùng và mật khẩu, nhưng sẽ phải chịu sự điều chỉnh của Chính sách quyền riêng tư này.

Ngoại trừ nơi được ghi chú, các tuyên bố trong Chính sách quyền riêng tư này đối với các trang web Con Khỏe Con Ngoan cũng áp dụng cho các nhóm khác có quan hệ với Hello Health Group. Nếu bạn không muốn chúng tôi thu thập, sử dụng hoặc tiết lộ thông tin về bạn và việc bạn sử dụng Dịch vụ như được mô tả trong Chính sách quyền riêng tư này, thì bạn không nên sử dụng Dịch vụ. Bằng việc sử dụng Dịch vụ, bạn phải đồng ý với Điều khoản sử dụng của Con Khỏe Con Ngoan, là hợp đồng giữa chúng tôi và người dùng Dịch vụ. Bằng cách Chấp nhận Điều khoản sử dụng của Con Khỏe Con Ngoan, bạn xác nhận rằng bạn đã đọc và hiểu Chính sách quyền riêng tư này và Chính sách cookie Con Khỏe Con Ngoan và bạn đồng ý với việc sử dụng, tiết lộ, lưu trữ và xử lý khác đối với thông tin cá nhân của bạn ở Việt Nam hoặc bất kỳ khu vực tài phán nào khác nơi chúng tôi có địa chỉ.

Những dẫn chiếu đến “Con Khỏe Con Ngoan”, “chúng tôi” có nghĩa là Công ty TNHH Xin Chào Sức Khỏe, bao gồm bất kỳ công ty nào mà Công ty TNHH Xin Chào Sức Khỏe kiểm soát hoặc có liên kết bao gồm Công ty TNHH Xin Chào Bác Sĩ. Con Khỏe Con Ngoan có thể chia sẻ thông tin giữa các công ty con hoặc có liên kết của mình hoặc các trang web mà mình sở hữu hoặc kiểm soát, nhưng thông tin được thu thập theo Chính sách quyền riêng tư này luôn được bảo vệ theo các điều khoản của Chính sách quyền riêng tư này. Trừ khi có ghi chú khác trong Chính sách quyền riêng tư này, Công ty TNHH Xin Chào Sức Khỏe là chủ thể kiểm soát dữ liệu chịu trách nhiệm xử lý thông tin cá nhân của bạn như được mô tả trong Chính sách quyền riêng tư này.

Thông tin được thu thập về bạn

Một số Dịch vụ của chúng tôi (chẳng hạn như một số câu hỏi kiểm tra hoặc công cụ y tế) không lưu giữ thông tin cá nhân, trong khi những dịch vụ khác (như Thử nghiệm phòng thí nghiệm Con Khỏe Con Ngoan và Lịch rụng trứng /thai sản và Chương trình mục tiêu lành mạnh trong Ứng dụng Con Khỏe Con Ngoan và một số ứng dụng chỉ theo đăng ký của chúng tôi  như Con Khỏe Con Ngoan Em bé, Con Khỏe Con Ngoan Mang thai và Con Khỏe Con Ngoan Dị ứng) lưu trữ thông tin cá nhân của bạn theo Chính sách quyền riêng tư này. Ngay cả khi bạn không đăng ký hoặc cung cấp bất kỳ thông tin cá nhân nào cho Con Khỏe Con Ngoan, chúng tôi sẽ thu thập thông tin về việc bạn sử dụng Trang web và Ứng dụng Con Khỏe Con Ngoan và Dịch vụ. Chúng tôi cũng có thể có được thông tin về người dùng của chúng tôi từ các nguồn bên ngoài.

Khi bạn sử dụng Dịch vụ, chúng tôi sẽ thu thập thông tin như sau:

Đăng ký

Mặc dù bạn có thể sử dụng hầu hết các Dịch vụ mà không cần đăng ký, một số Dịch vụ yêu cầu bạn phải đăng ký với Con Khỏe Con Ngoan để chúng hoạt động bình thường. Nếu bạn chọn đăng ký hoặc cập nhật tài khoản hiện có với Con Khỏe Con Ngoan hoặc truy cập một số Dịch vụ nhất định, bạn có thể được yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân nhất định, như tên, địa chỉ, số điện thoại, giới tính, địa chỉ email và ngày sinh và tên người dùng và mật khẩu để truy cập tài khoản Con Khỏe Con Ngoan của bạn. Bạn có trách nhiệm đảm bảo tính chính xác của thông tin cá nhân mà bạn gửi tới Con Khỏe Con Ngoan.

Dịch vụ tương tác

Một số Dịch vụ của chúng tôi, chẳng hạn như Công cụ kiểm tra triệu chứng Con Khỏe Con Ngoan, có tính tương tác và có thể yêu cầu bạn gửi thông tin liên quan đến sức khỏe, cùng với các thông tin khác như tuổi và giới tính của bạn. Bạn không bắt buộc phải đăng ký với Con Khỏe Con Ngoan để sử dụng Công cụ kiểm tra triệu chứng Con Khỏe Con Ngoan và nếu bạn đã đăng ký với Con Khỏe Con Ngoan, chúng tôi không liên kết thông tin bạn gửi tới Công cụ kiểm tra triệu chứng với thông tin đăng ký bạn đã cung cấp trước đó.

Bản tin email

Khi đăng ký và vào nhiều thời điểm khi bạn sử dụng Trang web Con Khỏe Con Ngoan, bạn sẽ được tùy chọn cung cấp cho chúng tôi thông tin cá nhân để nhận bản tin quảng cáo / thông tin – chẳng hạn như bản tin liên quan đến một tình trạng sức khỏe cụ thể – qua email từ Con Khỏe Con Ngoan và / hoặc trực tiếp từ bên thứ ba. Vào từng thời điểm Con Khỏe Con Ngoan có thể trao cho người dùng các trang web của bên thứ ba cơ hội đăng ký nhận bản tin của chúng tôi thông qua các trang web đó. Nếu bạn chọn đăng ký nhận một trong các bản tin của chúng tôi trên trang web của bên thứ ba, nhà điều hành trang web đó sẽ cung cấp cho chúng tôi thông tin cá nhân bạn đã cung cấp liên quan đến yêu cầu đăng ký mà chúng tôi có thể sử dụng theo Chính sách quyền riêng tư này như thể bạn đã cung cấp trực tiếp cho Con Khỏe Con Ngoan. Trong Diễn đàn chuyên đề Con Khỏe Con Ngoan, nếu bạn bật thông báo email cho các bài đăng bạn đã tạo hoặc tham gia, bạn sẽ nhận được email khi có bất kỳ hoạt động nào trên các bài đăng đó. Nếu sau này bạn quyết định không còn muốn nhận cập nhật email nữa, bạn có thể tắt nó bằng cách điều hướng đến phần Thông báo email trong cài đặt Diễn đàn chuyên đề.

Email cho một người bạn

Nếu bạn sử dụng dịch vụ Email cho một Người bạn để nói với bạn bè về một tính năng trên Trang web Con Khỏe Con Ngoan hoặc một bản tin, chúng tôi sẽ hỏi bạn tên của bạn, địa chỉ email của bạn và địa chỉ email của bạn bè bạn. Chúng tôi sẽ tự động gửi cho bạn bè của bạn một email một lần mời anh ấy hoặc cô ấy truy cập trang web bằng tên và địa chỉ email của bạn làm địa chỉ email “từ”. Con Khỏe Con Ngoan không sử dụng thông tin email của bạn bè bạn cho bất kỳ mục đích nào khác. Chúng tôi sẽ chỉ sử dụng thông tin bạn cung cấp để gửi email được yêu cầu cho bạn bè của bạn. Chúng tôi hiểu rằng trước khi cung cấp địa chỉ email của bạn bè bạn cho chúng tôi, bạn đã có được sự đồng ý của họ về việc nhận email được yêu cầu. Chúng tôi không khuyến khích gửi email rác và sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm nào với email được yêu cầu gửi đến bạn bè bạn.

Nếu bạn tin rằng một trong những người liên hệ của bạn đã cung cấp cho chúng tôi thông tin cá nhân của bạn và bạn muốn yêu cầu xóa thông tin đó khỏi cơ sở dữ liệu của chúng tôi, vui lòng sử dụng liên kết Liên hệ với chúng tôi được cung cấp ở cuối mỗi trang của Trang web Con Khỏe Con Ngoan .

Nghiên cứu thị trường

Vào từng thời điểm, Con Khỏe Con Ngoan có thể thực hiện các cuộc khảo sát nghiên cứu trực tuyến thay mặt cho chính mình và các bên thứ ba thông qua thư mời email, khảo sát bật lên (pop-up) và các nhóm tập trung trực tuyến. Khi tham gia khảo sát, chúng tôi có thể yêu cầu bạn cung cấp địa điểm, độ tuổi của bạn và nếu có một chương trình rút thăm trúng thưởng liên kết với khảo sát nghiên cứu thị trường, tên và thông tin liên hệ của bạn cho mục đích quản lý chương trình rút thăm trúng thưởng. Thông tin bạn gửi trong một cuộc khảo sát có thể được Con Khỏe Con Ngoan sử dụng cho mục đích nghiên cứu và đo lường, như được mô tả dưới đây, bao gồm để đo lường hiệu quả của nội dung, quảng cáo hoặc chương trình. Thông tin cá nhân bạn cung cấp liên quan đến chương trình rút thăm trúng thưởng sẽ được sử dụng cho mục đích duy nhất là quản lý rút thăm trúng thưởng và theo yêu cầu của luật hiện hành. Chúng tôi sẽ không cố ý mời những cá nhân dưới 16 tuổi tham gia khảo sát nghiên cứu thị trường. Các khảo sát nghiên cứu thị trường được thực hiện bởi hoặc thay mặt Con Khỏe Con Ngoan sẽ chứa liên kết đến Chính sách quyền riêng tư này.

Nhận xét của người dùng, Diễn đàn chuyên đề Con Khỏe Con Ngoan và các diễn đàn công cộng khác

Liên quan đến việc sử dụng Danh mục Bác sĩ của chúng tôi, người dùng có thể gửi đánh giá về nhà cung cấp. Con Khỏe Con Ngoan cũng có một số khu vực diễn đàn chuyên đề và các diễn đàn công cộng khác, nơi người dùng có thể đăng đánh giá, chia sẻ thông tin và hỗ trợ lẫn nhau hoặc nơi người dùng có thể đăng câu hỏi để các chuyên gia trả lời. Chúng tôi cũng cung cấp các cuộc thảo luận trực tuyến được kiểm duyệt bởi các chuyên gia chăm sóc sức khỏe. Tính năng đánh giá của chúng tôi trong Danh mục bác sĩ và diễn đàn chuyên đề của chúng tôi mở cửa cho công chúng và không nên được coi là riêng tư.

Bất kỳ thông tin nào (bao gồm thông tin cá nhân) bạn chia sẻ trong bất kỳ đánh giá, diễn đàn chuyên đề trực tuyến hoặc diễn đàn nào khác là có mục đích mở cho công chúng và không riêng tư. Bạn nên cân nhắc cẩn thận trước khi đăng bất kỳ thông tin cá nhân nào trong bất kỳ diễn đàn công cộng nào. Những gì bạn đăng có thể được xem, tiết lộ hoặc thu thập bởi các bên thứ ba và có thể được người khác sử dụng theo cách chúng tôi không thể kiểm soát hoặc dự đoán, bao gồm liên hệ với bạn cho các mục đích trái phép. Như với bất kỳ diễn đàn công khai nào trên bất kỳ trang web nào, thông tin bạn đăng cũng có thể hiển thị trong các công cụ tìm kiếm của bên thứ ba.

Nếu bạn đăng nhầm thông tin cá nhân trong khu vực diễn đàn chuyên đề của chúng tôi và muốn xóa nó, bạn có thể gửi email cho chúng tôi để yêu cầu chúng tôi xóa thông tin đó bằng cách sử dụng liên kết Liên hệ với chúng tôi trên mỗi trang của Trang web Con Khỏe Con Ngoan. Trong một số trường hợp, chúng tôi không thể xóa thông tin cá nhân của bạn.

Email bạn gửi đến Con Khỏe Con Ngoan

Chính sách quyền riêng tư này không áp dụng cho thông tin, nội dung, thông tin kinh doanh, ý tưởng, khái niệm hoặc phát minh mà bạn gửi tới Con Khỏe Con Ngoan qua email. Nếu bạn muốn giữ nội dung hoặc thông tin kinh doanh, ý tưởng, khái niệm hoặc phát minh riêng tư hoặc độc quyền, vui lòng không gửi chúng trong email tới Con Khỏe Con Ngoan.

Thông tin dịch vụ và thiết bị

Khi bạn truy cập và sử dụng Dịch vụ, Con Khỏe Con Ngoan sẽ tự động thu thập và lưu trữ trong máy chủ của nó ghi thông tin từ trình duyệt hoặc thiết bị di động của bạn như địa chỉ IP hoặc số nhận dạng thiết bị duy nhất, thông tin trình duyệt (bao gồm URL giới thiệu), tùy chọn và cài đặt, cookie và thông tin về nội dung bạn đã xem và các hành động đã thực hiện (ví dụ: truy vấn tìm kiếm, tham gia quảng cáo, nhấp chuột và ngày và giờ liên quan). Con Khỏe Con Ngoan cũng có thể thu thập thông tin cụ thể của thiết bị khi bạn cài đặt và sử dụng Ứng dụng bao gồm kiểu máy, thông tin hệ điều hành, ID quảng cáo (là số nhận dạng duy nhất, có thể đặt lại của người dùng để quảng cáo được liên kết với thiết bị di động) và phiên bản Ứng dụng và thông tin sử dụng. Khi được bạn bật, chúng tôi sẽ thu thập thông tin vị trí chính xác do thiết bị di động của bạn cung cấp, bạn có thể vô hiệu hóa thông qua cài đặt thiết bị.

Cookies và các công nghệ theo dõi khác

Chúng tôi và các đối tác của chúng tôi sử dụng cookie để thu thập thông tin về việc bạn sử dụng Dịch vụ. “Cookies” là các tệp dữ liệu nhỏ được gán cho trình duyệt của bạn khi bạn truy cập Trang web Con Khỏe Con Ngoan  cho phép nhận diện trình duyệt của bạn và thu thập và lưu trữ thông tin về việc bạn sử dụng Dịch vụ, như được mô tả ở trên. Ngoài cookie, chúng tôi và các đối tác của chúng tôi sử dụng các công nghệ theo dõi khác thu thập thông tin về việc sử dụng Dịch vụ của bạn, bao gồm cả số nhận dạng di động và “đèn hiệu web” là các tệp đồ họa nhỏ (đôi khi được gọi là “GIF rõ ràng” (Clear GIF) hoặc “điểm ảnh web”) gắn trong một trang web hoặc email thường được sử dụng để theo dõi hoạt động và gửi thông tin liên quan trở lại máy chủ gia đình (có thể thuộc về trang chủ, nhà quảng cáo mạng hoặc một số bên thứ ba khác). Thông tin được thu thập bởi các công nghệ theo dõi như vậy có thể được kết hợp với thông tin khác mà các đối tác của chúng tôi có quyền truy cập, bao gồm tên, địa chỉ email và địa chỉ thực của bạn để chúng tôi có thể gửi cho bạn các tài liệu, bằng điện tử hoặc qua thư trực tiếp, mà bạn có thể quan tâm đến.

Các đối tác dịch vụ quảng cáo của Công ty TNHH Xin Chào Sức Khỏe có thể sử dụng cookie và các công nghệ theo dõi khác để thu thập thông tin về việc bạn sử dụng Trang web Con Khỏe Con Ngoan, bao gồm cả nội dung bạn đã xem. Các bên thứ ba này có thể sử dụng thông tin này để giúp Con Khỏe Con Ngoan phân phối quảng cáo trên Trang web Con Khỏe Con Ngoan và trên các trang web bên thứ ba khác dựa trên hoạt động duyệt web của bạn trên Trang web Con Khỏe Con Ngoan. Con Khỏe Con Ngoan có thể điều chỉnh thêm quảng cáo trên Trang web Con Khỏe Con Ngoan và các trang web bên thứ ba khác này dựa trên thông tin bổ sung trong phạm vi mà Con Khỏe Con Ngoan hoặc các bên thứ ba này biết. Hai trong số các bên thứ ba mà Con Khỏe Con Ngoan hợp tác là Google và Facebook. Ngoài việc sử dụng thông tin mà bên thứ ba đó thu thập trong khi thực hiện các dịch vụ cho Con Khỏe Con Ngoan, Google cũng có thể sử dụng thông tin đó như được mô tả trong chính sách quyền riêng tư của mình. Để xem Google có thể sử dụng như thế nào thông tin được thu thập thông qua việc chúng tôi sử dụng các dịch vụ của Google trên Trang web Con Khỏe Con Ngoan, hãy truy cập https://www.google.vn/policies/privacy/partners. Mặc dù Facebook không cung cấp bất kỳ thông tin cá nhân nào cho Con Khỏe Con Ngoan, nhưng Facebook có thể sử dụng thông tin mà họ có về bạn và họ thu thập trong khi thực hiện các dịch vụ cho Con Khỏe Con Ngoan  (có thể được liên kết với thông tin cá nhân mà Facebook có về bạn) như được mô tả trong chính sách quyền riêng tư của họ. có sẵn tại https://www.facebook.vn/about/privacy.

Chúng tôi cũng làm việc với các mạng quảng cáo của bên thứ ba để hiển thị quảng cáo trên Trang web Con Khỏe Con Ngoan  của chúng tôi và trên các trang web của bên thứ ba. Các nhà cung cấp mạng quảng cáo của chúng tôi sử dụng các công nghệ để thu thập thông tin về các hoạt động của bạn trên Trang web Con Khỏe Con Ngoan và trong Ứng dụng Con Khỏe Con Ngoan hàng đầu của chúng tôi để cung cấp cho bạn quảng cáo được nhắm mục tiêu dựa trên cookie trên Trang web Con Khỏe Con Ngoan  của chúng tôi và trên các trang web của bên thứ ba dựa trên hoạt động duyệt web và sở thích của bạn .

Để biết thêm thông tin về cách cookie và các công nghệ theo dõi khác được sử dụng liên quan đến Dịch vụ, vui lòng đọc Chính sách cookie.

Khi bạn tải xuống và cài đặt một trong các Ứng dụng của chúng tôi trên thiết bị di động của bạn, chúng tôi sẽ gán một số ngẫu nhiên cho cài đặt Ứng dụng của bạn. Số này không thể được sử dụng để nhận dạng cá nhân bạn và chúng tôi không thể nhận dạng cá nhân bạn trừ khi bạn chọn trở thành người dùng đã đăng ký của Ứng dụng. Chúng tôi sử dụng số ngẫu nhiên này theo cách tương tự như việc sử dụng cookie như được mô tả trong Chính sách quyền riêng tư này và trong Chính sách cookie của chúng tôi. Không giống như cookie, số ngẫu nhiên được gán cho cài đặt Ứng dụng của bạn chứ không phải trình duyệt, vì Ứng dụng không hoạt động thông qua trình duyệt của bạn. Do đó, số ngẫu nhiên không thể được loại bỏ thông qua các cài đặt. Nếu bạn không muốn chúng tôi sử dụng số ngẫu nhiên cho các mục đích mà chúng tôi sử dụng cookie, vui lòng không sử dụng Ứng dụng. Việc chúng tôi sử dụng cookie và các công nghệ theo dõi khác trên các trang web được tối ưu hóa cho thiết bị di động của chúng tôi và Ứng dụng Con Khỏe Con Ngoan  hàng đầu của chúng tôi tương tự như việc chúng tôi sử dụng trên các trang web trên máy tính để bàn của chúng tôi. Lựa chọn của bạn để từ chối cookie, sử dụng Sáng kiến ​​quảng cáo mạng và cơ chế từ chối được mô tả bên dưới trong phần “Lựa chọn và quyền của bạn” có sẵn trên Ứng dụng Con Khỏe Con Ngoan hàng đầu và trên các trang web được tối ưu hóa cho thiết bị di động của Công ty TNHH Xin Chào Sức Khỏe.

Thông tin thu thập về bạn được sử dụng như thế nào

Thông tin về việc bạn sử dụng Dịch vụ có thể được sử dụng cho các mục đích sau:

 • để cung cấp, cải thiện và tạo Dịch vụ mới,
 • để trả lời các câu hỏi của bạn và gửi cho bạn các liên lạc hành chính về các Trang web và Dịch vụ của Con Khỏe Con Ngoan,
 • để nhận phản hồi của bạn về Trang web và Dịch vụ của Con Khỏe Con Ngoan ,
 • để gửi cho bạn tin nhắn điện tử an toàn và email cá nhân hóa liên quan đến sở thích của bạn như được suy ra từ việc bạn sử dụng Dịch vụ, bao gồm tin tức, thông báo, lời nhắc và cơ hội từ Con Khỏe Con Ngoan ,
 • để phân tích thống kê xu hướng và hành vi và hoạt động của người dùng, bao gồm tần suất các khu vực của Trang web Con Khỏe Con Ngoan được truy cập, cách sử dụng Dịch vụ và số lượng email được nhận và mở,
 • để cung cấp cho bạn và mọi người các đặc điểm và sở thích nhân khẩu học tương tự với nội dung phù hợp hơn, bao gồm quảng cáo và chương trình khuyến mại, quà tặng của nhãn hàng cả trên và ngoài Trang web và Ứng dụng Con Khỏe Con Ngoan,
 • để cung cấp dịch vụ tìm khách hàng tiềm năng, chúng tôi (hoặc trực tiếp từ bên thứ ba) có thể liên hệ bạn hoặc giới thiệu bạn đến các cuộc nghiên cứu bao gồm nghiên cứu sự hài lòng của khách hàng, thị trường, nội dung cá nhân khác, hoặc có liên quan đến một số giao dịch nhất định về chương trình khuyến mãi,
 • để phát hiện và bảo vệ chống gian lận và các mối đe dọa khác đối với Dịch vụ và người dùng của chúng tôi,
 • để xác định các vấn đề với Dịch vụ,
 • để tiến hành các hoạt động nghiên cứu và đo lường, bao gồm cả những hoạt động được mô tả dưới đây, và
 • để quản lý tài khoản của bạn.

Ngoài ra, Con Khỏe Con Ngoan có thể sử dụng thông tin cá nhân về bạn cho các mục đích khác được tiết lộ cho bạn tại thời điểm chúng tôi thu thập thông tin và / hoặc với sự đồng ý của bạn.

Con Khỏe Con Ngoan có thể kết hợp thông tin cá nhân của bạn và thông tin khác được thu thập về việc bạn sử dụng Dịch vụ và cũng bổ sung thông tin từ các nguồn bên ngoài cho các mục đích được mô tả trong Chính sách quyền riêng tư này. Ví dụ: thông tin mà Con Khỏe Con Ngoan thu thập về bạn có thể được Con Khỏe Con Ngoan kết hợp với thông tin khác có sẵn cho Con Khỏe Con Ngoan thông qua các bên thứ ba cho mục đích nghiên cứu và đo lường, bao gồm đo lường hiệu quả của nội dung, quảng cáo hoặc chương trình. Thông tin này từ các nguồn khác có thể bao gồm tuổi, giới tính, nhân khẩu học, địa lý, sở thích cá nhân, hoạt động mua sản phẩm hoặc thông tin khác. Chúng tôi có thể báo cáo thông tin tổng hợp, mà không thể dùng để nhận dạng một người dùng cá nhân của Trang web Con Khỏe Con Ngoan, cho các nhà quảng cáo hiện tại hoặc tương lai của chúng tôi và các đối tác kinh doanh khác.

Chia sẻ thông tin của bạn

Các công ty con và doanh nghiệp liên kết của Con Khỏe Con Ngoan

Con Khỏe Con Ngoan có thể chia sẻ thông tin của bạn với các công ty con, bên liên kết và công ty được mua lại bởi hoặc sáp nhập với chúng tôi và các bên liên kết của chúng tôi. Trong trường hợp có sự thay đổi quyền kiểm soát của công ty phát sinh từ, ví dụ, việc bán hoặc sáp nhập với một thực thể khác hoặc trong trường hợp bán tài sản hoặc phá sản, Con Khỏe Con Ngoan có quyền chuyển thông tin cá nhân của bạn sang bên mới kiểm soát hoặc bên mua tài sản. Trong trường hợp có sự thay đổi như vậy, thông tin cá nhân của bạn sẽ tiếp tục được xử lý theo Chính sách quyền riêng tư này trừ khi có bất kỳ thay đổi nào đối với Chính sách quyền riêng tư được thực hiện theo phần bên dưới thảo luận về “Thay đổi với Chính sách quyền riêng tư này”.

Các công ty và nhà thầu hợp tác với Con Khỏe Con Ngoan

Con Khỏe Con Ngoan hợp tác với các công ty và nhà thầu bên thứ ba giúp chúng tôi cung cấp Dịch vụ và bằng cách khác hỗ trợ việc vận hành các Trang web và Ứng dụng Con Khỏe Con Ngoan , bao gồm các công ty và nhà thầu cung cấp dịch vụ liên quan đến công nghệ, phân tích dữ liệu, nghiên cứu, quản lý và triển khai email, quản trị rút ​​thăm trúng thưởng và cuộc thi, quảng cáo và tiếp thị và / hoặc nội dung. Nhà thầu của Con Khỏe Con Ngoan đôi khi có quyền truy cập hạn chế vào thông tin của bạn trong quá trình cung cấp sản phẩm hoặc dịch vụ cho Con Khỏe Con Ngoan . Chúng tôi yêu cầu bằng hợp đồng rằng các nhà thầu của chúng tôi không sử dụng hoặc tiết lộ thông tin của bạn cho bất kỳ mục đích nào ngoài việc cung cấp dịch vụ hoặc chức năng giới hạn cho Con Khỏe Con Ngoan .

Nhà quảng cáo bên thứ ba và trang web của bên thứ ba

Con Khỏe Con Ngoan có thể chia sẻ thông tin mà chúng tôi có về bạn, như ID cookie hoặc địa chỉ IP, với các nhà cung cấp dịch vụ quảng cáo bên thứ ba, những người có thể sử dụng thông tin này thay mặt chúng tôi để giúp Con Khỏe Con Ngoan  phân phối quảng cáo trên Trang web Con Khỏe Con Ngoan cũng như trên trang web của bên thứ ba, như được mô tả thêm trong Chính sách cookie.

Một số nội dung, dịch vụ và quảng cáo được cung cấp cho bạn thông qua Trang web Con Khỏe Con Ngoan được cung cấp, hoặc chứa các liên kết đến, các trang web được lưu trữ và vận hành bởi một công ty không phải là Con Khỏe Con Ngoan  (“Trang web của bên thứ ba”). Con Khỏe Con Ngoan không chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với các Trang web của bên thứ ba này mà không có sự đồng ý của bạn, nhưng bạn nên lưu ý rằng mọi thông tin bạn tiết lộ cho các Trang web của bên thứ ba này khi bạn truy cập các trang web của bên thứ ba này không phải tuân theo Chính sách quyền riêng tư này. Con Khỏe Con Ngoan không xác nhận và không chịu trách nhiệm đối với các hoạt động bảo mật quyền riêng tư của các Trang web bên thứ ba này. Bạn nên xem xét chính sách quyền riêng tư được đăng trên Trang web của bên thứ ba để hiểu cách Trang web của bên thứ ba đó thu thập và sử dụng thông tin của bạn. Con Khỏe Con Ngoan nỗ lực làm cho bạn thấy rõ khi bạn rời khỏi Trang web Con Khỏe Con Ngoan và vào Trang web của bên thứ ba, bằng cách yêu cầu bạn nhấp vào liên kết hoặc bằng cách thông báo cho bạn trên Trang web Con Khỏe Con Ngoan trước khi bạn truy cập trang web của bên thứ ba. Ngoài ra, nếu bạn thấy một cụm từ như “Được cung cấp bởi” hoặc “liên kết với” theo sau là tên của một công ty không phải Con Khỏe Con Ngoan, thì bạn đang ở trên một trang web được lưu trữ bởi một công ty khác ngoài Con Khỏe Con Ngoan. Khi bạn sử dụng dịch vụ cùng nhãn hiệu (dịch vụ được điều hành bởi đối tác của Con Khỏe Con Ngoan) hoặc đăng ký hoặc bằng cách khác cung cấp thông tin trên trang web đồng thương hiệu, nếu có, chúng tôi có thể chuyển thông tin được thu thập lại cho đối tác đó, có thể bao gồm nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba có dịch vụ được nhúng vào và / hoặc xuất hiện trong Dịch vụ.

Con Khỏe Con Ngoan cũng có thể bao gồm các tiện ích xã hội trên Trang web Con Khỏe Con Ngoan cho phép bạn tương tác với các dịch vụ truyền thông xã hội được liên kết, ví dụ: để chia sẻ một bài viết. Các tiện ích này có thể thu thập dữ liệu duyệt web có thể được nhận bởi bên thứ ba đã cung cấp tiện ích này và được kiểm soát bởi các bên thứ ba này. Bạn có thể trực tiếp quản lý các tùy chọn quyền riêng tư của mình với nền tảng mạng xã hội hiện hành.

Tuân thủ luật pháp, quy định và yêu cầu thực thi pháp luật

Để hợp tác với các quan chức chính phủ và thực thi pháp luật và các bên tư nhân để thực thi và tuân thủ pháp luật, chúng tôi có thể tiết lộ thông tin cá nhân cho các bên thứ ba: (1) để tuân thủ các yêu cầu pháp lý như luật pháp, quy định, lệnh khám xét, trát hầu tòa hoặc lệnh của tòa án; (2) khi Con Khỏe Con Ngoan  tin tưởng rằng việc tiết lộ là cần thiết để bảo vệ quyền của chúng tôi, bảo vệ sự an toàn của bạn hoặc sự an toàn của người khác, điều tra gian lận hoặc đáp ứng yêu cầu của chính phủ; hoặc (3) trong các trường hợp đặc biệt, như để đối phó với mối đe dọa vật lý đối với bạn hoặc người khác, để bảo vệ tài sản hoặc bảo vệ hoặc khẳng định các quyền hợp pháp. Ngoài ra, Con Khỏe Con Ngoan  có thể tiết lộ thông tin cá nhân như được mô tả dưới đây.

Làm thế nào thông tin của bạn được bảo mật và lưu lại

Con Khỏe Con Ngoan  thực hiện các biện pháp bảo mật hợp lý để bảo vệ tính bảo mật thông tin cá nhân của bạn. Bất chấp những nỗ lực của Con Khỏe Con Ngoan  để bảo vệ thông tin cá nhân của bạn, luôn có một số rủi ro rằng bên thứ ba trái phép có thể tìm cách vượt qua hệ thống bảo mật của chúng tôi hoặc việc truyền thông tin của bạn qua Internet có thể bị chặn.

Việc bảo mật thông tin cá nhân của bạn rất quan trọng đối với chúng tôi. Khi bạn nhập thông tin cá nhân (bao gồm thông tin sức khỏe cá nhân trong các Dịch vụ khác nhau), chúng tôi sẽ mã hóa việc truyền thông tin đó hoặc sử dụng công nghệ kết nối SSL (Lớp cổng bảo mật).

Con Khỏe Con Ngoan sẽ giữ lại thông tin cá nhân của bạn miễn là tài khoản của bạn hoạt động hoặc khi cần thiết để cung cấp Dịch vụ cho bạn. Bất cứ lúc nào bạn cũng có thể xóa thông tin cá nhân của mình hoặc yêu cầu chúng tôi xóa thông tin đó, nhưng bạn nên lưu ý rằng về mặt kỹ thuật không thể xóa từng và mọi bản ghi thông tin bạn đã cung cấp cho Con Khỏe Con Ngoan  khỏi máy chủ của chúng tôi. Xem các “Lựa chọn và quyền của bạn” bên dưới để biết thêm thông tin về cách bạn có thể cập nhật hoặc xóa thông tin cá nhân của mình. Con Khỏe Con Ngoan cũng sẽ giữ lại thông tin cá nhân của bạn khi cần thiết để tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý, giải quyết tranh chấp và thực thi các thỏa thuận.

Lựa chọn và quyền của bạn

Cập nhật / xóa thông tin cá nhân của bạn

Nếu bạn không muốn thông tin cá nhân của mình được Con Khỏe Con Ngoan sử dụng như được cung cấp trong Chính sách quyền riêng tư này, bạn không nên sử dụng Trang web, Ứng dụng và Dịch vụ của Con Khỏe Con Ngoan. Bạn có thể sửa, cập nhật hoặc xem lại thông tin cá nhân mà bạn đã gửi trước đó bằng cách quay lại Dịch vụ cụ thể, đăng nhập và thực hiện thay đổi mong muốn. Bạn cũng có thể cập nhật bất kỳ thông tin cá nhân nào bạn đã gửi bằng cách liên hệ với chúng tôi bằng thông tin liên hệ được liệt kê bên dưới hoặc thông qua liên kết Liên hệ với chúng tôi được cung cấp ở cuối mỗi trang của Trang web Con Khỏe Con Ngoan .

Nếu bạn đã đăng ký và muốn xóa bất kỳ thông tin đăng ký nào bạn đã cung cấp cho Con Khỏe Con Ngoan khỏi hệ thống của chúng tôi, vui lòng liên hệ với Con Khỏe Con Ngoan  bằng cách sử dụng thông tin liên hệ được liệt kê bên dưới trong phần “Liên hệ với Con Khỏe Con Ngoan về Thông tin cá nhân hoặc Quyền riêng tư của bạn” hoặc thông qua liên kết Liên hệ với chúng tôi được cung cấp ở cuối mỗi trang của Trang web Con Khỏe Con Ngoan . Theo yêu cầu của bạn, chúng tôi sẽ xóa thông tin đăng ký của bạn khỏi cơ sở dữ liệu hoạt động của chúng tôi và nếu khả thi từ phương tiện sao lưu của chúng tôi. Bạn nên lưu ý rằng về mặt kỹ thuật không thể xóa từng và mọi bản ghi thông tin bạn đã cung cấp cho Trang web Con Khỏe Con Ngoan  khỏi máy chủ của chúng tôi.

Khi bạn đăng ký để nhận thông tin liên lạc qua email cho bất kỳ Dịch vụ nào của Con Khỏe Con Ngoan, bao gồm các bản tin email của chúng tôi hoặc bất cứ lúc nào, bạn có thể chọn từ chối nhận các bản tin bổ sung hoặc các liên lạc email khác từ Con Khỏe Con Ngoan hoặc nhà quảng cáo hoặc nhà tài trợ.

Bạn có thể hủy đăng ký nhận bản tin qua email bằng cách:

 • Thực hiện theo các hướng dẫn được bao gồm ở dưới cùng của bản tin và sử dụng liên kết “Hủy đăng ký” ‘được tìm thấy trong các email.
 • Đăng nhập vào Trang web Con Khỏe Con Ngoan và bỏ chọn các bản tin mà bạn không còn muốn nhận trong phần Hồ sơ cá nhân của tôi.
 • Liên hệ với Con Khỏe Con Ngoan
 • Nếu bạn quyết định rằng bạn không muốn nhận email cá nhân hóa hoặc tin nhắn điện tử an toàn từ công cụ Con Khỏe Con Ngoan Quản lý sức khỏe, bạn cũng có thể “Từ chối” Dịch vụ bằng cách nhấp vào tab cài đặt trên trang chủ Quản lý sức khỏe của bạn và thay đổi tùy chọn email hoặc làm theo các hướng dẫn hủy đăng ký có trong mỗi email.

Tất cả các email quảng cáo mà Con Khỏe Con Ngoan gửi với cơ hội từ Con Khỏe Con Ngoan hoặc với các ưu đãi hoặc tài liệu thông tin từ Con Khỏe Con Ngoan thay mặt cho các nhà tài trợ của chúng tôi sẽ chứa lựa chọn hủy đăng ký nhận các email loại đó trong tương lai từ Con Khỏe Con Ngoan trừ khi bạn đăng ký lại.

Cookies (file tạm)

Hầu hết các phần mềm trình duyệt có thể được cài đặt để từ chối Cookies. Hầu hết các trình duyệt đều cung cấp hướng dẫn về cách đặt lại trình duyệt để từ chối file tạm (Cookies) trong phần “Trợ giúp” hoặc “Cài đặt” hoặc “Phần tùy chọn” trên thanh công cụ của trình duyệt của bạn. Tham khảo Chính sách cookie để biết thêm thông tin về việc từ chối Cookies.

Từ chối quảng cáo dựa trên sở thích

Để cung cấp cho bạn quyền kiểm soát nhiều hơn đối với các lựa chọn quyền riêng tư của bạn, chúng tôi đã triển khai cơ chế từ chối được phê duyệt bởi DAA (Liên minh quảng cáo kỹ thuật số) cho quảng cáo dựa trên sở thích. Ở cuối mỗi trang của Trang web Con Khỏe Con Ngoan, bạn sẽ thấy logo AdChoices (trông giống như thế này: ).  Trong Trang web Con Khỏe Con Ngoan , bạn có thể tìm thấy tùy chọn AdChoices trong màn hình Cài đặt trực tuyến. Nếu bạn muốn dừng quảng cáo tùy chỉnh này từ Con Khỏe Con Ngoan, bạn có thể quản lý các quảng cáo này thông qua các lựa chọn trong cửa sổ đó. Xin lưu ý rằng ngay cả khi bạn từ chối quảng cáo dựa trên sở thích, bạn sẽ tiếp tục nhận được quảng cáo chung thông qua Dịch vụ. Xin lưu ý rằng lựa chọn dừng quảng cáo tùy chỉnh của bạn là dành riêng cho trình duyệt hoặc thiết bị di động mà bạn đang sử dụng, vì vậy nếu bạn chọn từ chối một máy tính hoặc thiết bị di động và bạn muốn từ chối áp dụng cho một máy tính khác hoặc thiết bị di động khác cũng vui lòng chọn từ máy tính hoặc thiết bị di động đó. Bằng cách nhấp vào biểu tượng + bên cạnh tên của nhà cung cấp trong cửa sổ đó, bạn sẽ nhận được thông tin về cách thức và nơi nhà cung cấp đó hỗ trợ chúng tôi phân phối quảng cáo. Trang web Con Khỏe Con Ngoan không phản hồi tín hiệu “không theo dõi” của trình duyệt web.

Từ chối di động

Bạn cũng có thể kiểm soát quảng cáo dựa trên sở thích trên thiết bị di động của mình bằng cách bật cài đặt “Giới hạn theo dõi quảng cáo” trong cài đặt thiết bị iOS của bạn hoặc Cài đặt “không tham gia quảng cáo cá nhân hóa” trong cài đặt thiết bị Android của bạn. Điều này sẽ không ngăn bạn xem quảng cáo, nhưng sẽ hạn chế sử dụng số nhận dạng quảng cáo thiết bị để cá nhân hóa quảng cáo dựa trên sở thích của bạn. Nếu bạn có thắc mắc về cách từ chối cookie trên thiết bị cụ thể của mình, vui lòng kiểm tra với nhà sản xuất thiết bị.

Trẻ em

Chúng tôi cam kết bảo đảm riêng tư của trẻ em. Trang web Con Khỏe Con Ngoan không được thiết kế hoặc có ý định thu hút trẻ em dưới 16 tuổi. Trang web Con Khỏe Con Ngoan không thu thập thông tin cá nhân từ bất kỳ người nào chúng tôi thực sự biết là dưới 16 tuổi. Tuy nhiên, phụ huynh hoặc người giám hộ có thể sử dụng Con Khỏe Con Ngoan Quản lý sức khỏe để thiết lập hồ sơ sức khỏe cá nhân và trang chủ Con Khỏe Con Ngoan Quản lý sức khỏe cho trẻ vị thành niên. Phụ huynh hoặc người giám hộ hoàn toàn chịu trách nhiệm cung cấp giám sát việc sử dụng Con Khỏe Con Ngoan Quản lý sức khỏe của trẻ vị thành niên. Phụ huynh hoặc người giám hộ chịu trách nhiệm hoàn toàn về việc đảm bảo thông tin đăng ký được bảo mật và thông tin được gửi là chính xác. Phụ huynh hoặc người giám hộ cũng chịu trách nhiệm hoàn toàn cho việc giải thích và sử dụng bất kỳ thông tin hoặc đề xuất nào được cung cấp thông qua Con Khỏe Con Ngoan Quản lý sức khỏe cho trẻ vị thành niên.

Lưu ý cho người dùng bên ngoài Việt Nam

Con Khỏe Con Ngoan và hạ tầng kỹ thuật của chúng tôi được đặt tại Việt Nam. Thông tin cá nhân mà bạn cung cấp cho chúng tôi được lưu trữ trên các máy chủ đặt tại Việt Nam. Nếu bạn ở khu vực tài phán khác, bạn cần lưu ý rằng để cung cấp Dịch vụ cho bạn, chúng tôi phải chuyển thông tin cá nhân của bạn đến Việt Nam, nơi nó sẽ được lưu trữ và xử lý theo Chính sách quyền riêng tư này. Chúng tôi có thể chuyển thông tin của bạn ra bên ngoài cho các nhà cung cấp dịch vụ có hoạt động ở các quốc gia khác. Bằng cách sử dụng Dịch vụ, bạn đồng ý với việc thu thập, lưu trữ và xử lý như vậy ở Việt Nam và các khu vực tài phán khác nơi Con Khỏe Con Ngoan duy trì sự hiện diện. Một số khu vực tài phán này có thể không đủ khả năng bảo vệ dữ liệu như mức độ phù hợp ở quốc gia của bạn. Trong những trường hợp đó, chúng tôi sẽ thực hiện các bước hợp lý để đảm bảo thông tin cá nhân của bạn được bảo vệ với tiêu chuẩn bảo vệ ít nhất có thể so sánh với tiêu chuẩn bảo vệ tại quốc gia sở tại của bạn hoặc được quy định theo pháp luật bảo vệ dữ liệu cá nhân ở Việt Nam, bất kỳ tiêu chuẩn nào nghiêm ngặt hơn. Lưu ý rằng thông tin cá nhân của bạn có thể được cung cấp cho chính phủ Việt Nam hoặc các cơ quan của chính phủ Việt Nam theo quy trình pháp lý được thực hiện tại Việt Nam.

Liên hệ với Con Khỏe Con Ngoan về thông tin cá nhân hoặc quyền riêng tư của bạn

Vui lòng gửi email cho Con Khỏe Con Ngoan bằng cách sử dụng liên kết Liên hệ ở cuối mỗi trang của Trang web Con Khỏe Con Ngoan  nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về Chính sách quyền riêng tư này hoặc thông tin cá nhân Con Khỏe Con Ngoan duy trì về bạn. Con Khỏe Con Ngoan sẽ trả lời yêu cầu của bạn trong một khung thời gian hợp lý.

Trong trường hợp khiếu nại, xin vui lòng liên hệ với admin@conkhoeconngoan.com. Nhân viên quyền riêng tư sẽ xác nhận đã nhận được khiếu nại và sẽ điều tra vi phạm tiềm ẩn. Con Khỏe Con Ngoan sẽ cố gắng phản hồi bất kỳ khiếu nại nào trong vòng [30] ngày kể từ khi nhận được ban đầu. Thông tin thêm có thể được tìm kiếm từ bạn để cung cấp cho bạn một phản hồi toàn diện.

Thay đổi chính sách quyền riêng tư

Con Khỏe Con Ngoan có quyền thay đổi hoặc sửa đổi Chính sách quyền riêng tư này và bất kỳ Dịch vụ nào, bất cứ lúc nào và mọi thay đổi sẽ có hiệu lực khi được đăng trừ khi có chúng tôi có khuyến cáo khác. Nếu Con Khỏe Con Ngoan thực hiện bất kỳ thay đổi quan trọng nào đối với Chính sách quyền riêng tư này, Con Khỏe Con Ngoan sẽ thông báo cho bạn bằng thông báo trên Trang web Con Khỏe Con Ngoan  và / hoặc qua email cho người dùng đã đăng ký của chúng tôi (được gửi đến địa chỉ email được chỉ định khi bạn đăng ký) trước khi thay đổi có hiệu lực. Bằng cách tiếp tục sử dụng Dịch vụ sau khi các thay đổi được thực hiện đối với Chính sách quyền riêng tư này, bạn đồng ý với các thay đổi đó. Con Khỏe Con Ngoan khuyến khích bạn định kỳ xem lại Chính sách quyền riêng tư này để biết thông tin mới nhất về thực tiễn bảo mật quyền riêng tư của chúng tôi. Nếu bạn không chấp nhận các điều khoản của Chính sách quyền riêng tư này, Con Khỏe Con Ngoan yêu cầu bạn không đăng ký và không sử dụng Trang web Con Khỏe Con Ngoan. Vui lòng thoát khỏi Trang web Con Khỏe Con Ngoan ngay lập tức nếu bạn không đồng ý với các điều khoản của Chính sách quyền riêng tư này.

- Advertisement -

có thể bạn quan tâm

CON HỌC

Tư duy toàn diện

CON NÓI

Ngôn Ngữ đồng đều

CON CHƠI

Sáng tạo bền vững

LÀM MẸ

Hiếm muộn có con

Dinh dưỡng thai kỳ

Chuẩn bị đồ sinh

Sức khỏe thai kỳ

Làm đẹp sau sinh

Ứng dụng hữu ích

Dấu hiệu mang thai

Chuyện ấy khi bầu

Mẹ tròn con vuông

40 tuần thai

Chia sẻ cùng mẹ

Xem tất cả

Trang chủChưa phân loạiChính sách bảo mật https://hoclieugiaoducsom.com/

Chính sách bảo mật https://hoclieugiaoducsom.com/

Con Khỏe Con nGoan hiểu tầm quan trọng của quyền riêng tư đối với thông tin cá nhân đối với người dùng. Chính sách quyền riêng tư này sẽ cho bạn biết những thông tin chúng tôi thu thập về bạn và về việc bạn sử dụng Con Khỏe Con Ngoan và các dịch vụ của Con Khỏe Con Ngoan. Chính sách quyền riêng tư này sẽ giải thích các lựa chọn bạn có về cách sử dụng thông tin cá nhân của bạn và cách chúng tôi bảo vệ thông tin đó. Xin vui lòng đọc Chính sách quyền riêng tư này một cách cẩn thận.

Chính sách quyền riêng tư này áp dụng cho các trang web được sở hữu và vận hành bởi Con Khỏe Con Ngoan dành cho người tiêu dùng (không chuyên nghiệp) sử dụng  cho mục đích phi thương mại của cá nhân, gia đình hoặc hộ gia đình, bao gồm cả các phiên bản được tối ưu hóa cho thiết bị di động cùng với thông tin và dịch vụ có sẵn gửi tới bạn thông qua các trang web Con Khỏe Con Ngoan, như là Dịch vụ.

Chính sách quyền riêng tư này cũng áp dụng cho phiên bản Con Khỏe Con Ngoan hướng tới người tiêu dùng. Tuy nhiên, nếu bạn là người lao động hoặc thành viên chương trình sức khỏe đã cho phép truy cập vào hồ sơ sức khỏe của bạn tại Con Khỏe Con Ngoan.vn bằng cách đăng ký tại trang web của chủ lao động hoặc chương trình sức khỏe của bạn, chính sách quyền riêng tư áp dụng cho thông tin tại trang web của chủ lao động hoặc chương trình sức khỏe vẫn được áp dụng vào hồ sơ sức khỏe cá nhân của bạn tại Con Khỏe Con Ngoan.vn. Nếu tài khoản chủ lao động hoặc tài khoản chương trình sức khỏe không còn được cung cấp cho bạn bởi chủ lao động hoặc chương trình sức khỏe của bạn, bạn sẽ tiếp tục có quyền truy cập vào thông tin sức khỏe của mình từ Con Khỏe Con Ngoan.vn, sử dụng cùng tên người dùng và mật khẩu, nhưng sẽ phải chịu sự điều chỉnh của Chính sách quyền riêng tư này.

Ngoại trừ nơi được ghi chú, các tuyên bố trong Chính sách quyền riêng tư này đối với các trang web Con Khỏe Con Ngoan cũng áp dụng cho các nhóm khác có quan hệ với Hello Health Group. Nếu bạn không muốn chúng tôi thu thập, sử dụng hoặc tiết lộ thông tin về bạn và việc bạn sử dụng Dịch vụ như được mô tả trong Chính sách quyền riêng tư này, thì bạn không nên sử dụng Dịch vụ. Bằng việc sử dụng Dịch vụ, bạn phải đồng ý với Điều khoản sử dụng của Con Khỏe Con Ngoan, là hợp đồng giữa chúng tôi và người dùng Dịch vụ. Bằng cách Chấp nhận Điều khoản sử dụng của Con Khỏe Con Ngoan, bạn xác nhận rằng bạn đã đọc và hiểu Chính sách quyền riêng tư này và Chính sách cookie Con Khỏe Con Ngoan và bạn đồng ý với việc sử dụng, tiết lộ, lưu trữ và xử lý khác đối với thông tin cá nhân của bạn ở Việt Nam hoặc bất kỳ khu vực tài phán nào khác nơi chúng tôi có địa chỉ.

Những dẫn chiếu đến “Con Khỏe Con Ngoan”, “chúng tôi” có nghĩa là Công ty TNHH Xin Chào Sức Khỏe, bao gồm bất kỳ công ty nào mà Công ty TNHH Xin Chào Sức Khỏe kiểm soát hoặc có liên kết bao gồm Công ty TNHH Xin Chào Bác Sĩ. Con Khỏe Con Ngoan có thể chia sẻ thông tin giữa các công ty con hoặc có liên kết của mình hoặc các trang web mà mình sở hữu hoặc kiểm soát, nhưng thông tin được thu thập theo Chính sách quyền riêng tư này luôn được bảo vệ theo các điều khoản của Chính sách quyền riêng tư này. Trừ khi có ghi chú khác trong Chính sách quyền riêng tư này, Công ty TNHH Xin Chào Sức Khỏe là chủ thể kiểm soát dữ liệu chịu trách nhiệm xử lý thông tin cá nhân của bạn như được mô tả trong Chính sách quyền riêng tư này.

- Advertisement -

Thông tin được thu thập về bạn

Một số Dịch vụ của chúng tôi (chẳng hạn như một số câu hỏi kiểm tra hoặc công cụ y tế) không lưu giữ thông tin cá nhân, trong khi những dịch vụ khác (như Thử nghiệm phòng thí nghiệm Con Khỏe Con Ngoan và Lịch rụng trứng /thai sản và Chương trình mục tiêu lành mạnh trong Ứng dụng Con Khỏe Con Ngoan và một số ứng dụng chỉ theo đăng ký của chúng tôi  như Con Khỏe Con Ngoan Em bé, Con Khỏe Con Ngoan Mang thai và Con Khỏe Con Ngoan Dị ứng) lưu trữ thông tin cá nhân của bạn theo Chính sách quyền riêng tư này. Ngay cả khi bạn không đăng ký hoặc cung cấp bất kỳ thông tin cá nhân nào cho Con Khỏe Con Ngoan, chúng tôi sẽ thu thập thông tin về việc bạn sử dụng Trang web và Ứng dụng Con Khỏe Con Ngoan và Dịch vụ. Chúng tôi cũng có thể có được thông tin về người dùng của chúng tôi từ các nguồn bên ngoài.

Khi bạn sử dụng Dịch vụ, chúng tôi sẽ thu thập thông tin như sau:

Đăng ký

Mặc dù bạn có thể sử dụng hầu hết các Dịch vụ mà không cần đăng ký, một số Dịch vụ yêu cầu bạn phải đăng ký với Con Khỏe Con Ngoan để chúng hoạt động bình thường. Nếu bạn chọn đăng ký hoặc cập nhật tài khoản hiện có với Con Khỏe Con Ngoan hoặc truy cập một số Dịch vụ nhất định, bạn có thể được yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân nhất định, như tên, địa chỉ, số điện thoại, giới tính, địa chỉ email và ngày sinh và tên người dùng và mật khẩu để truy cập tài khoản Con Khỏe Con Ngoan của bạn. Bạn có trách nhiệm đảm bảo tính chính xác của thông tin cá nhân mà bạn gửi tới Con Khỏe Con Ngoan.

- Advertisement -

Dịch vụ tương tác

Một số Dịch vụ của chúng tôi, chẳng hạn như Công cụ kiểm tra triệu chứng Con Khỏe Con Ngoan, có tính tương tác và có thể yêu cầu bạn gửi thông tin liên quan đến sức khỏe, cùng với các thông tin khác như tuổi và giới tính của bạn. Bạn không bắt buộc phải đăng ký với Con Khỏe Con Ngoan để sử dụng Công cụ kiểm tra triệu chứng Con Khỏe Con Ngoan và nếu bạn đã đăng ký với Con Khỏe Con Ngoan, chúng tôi không liên kết thông tin bạn gửi tới Công cụ kiểm tra triệu chứng với thông tin đăng ký bạn đã cung cấp trước đó.

Bản tin email

Khi đăng ký và vào nhiều thời điểm khi bạn sử dụng Trang web Con Khỏe Con Ngoan, bạn sẽ được tùy chọn cung cấp cho chúng tôi thông tin cá nhân để nhận bản tin quảng cáo / thông tin – chẳng hạn như bản tin liên quan đến một tình trạng sức khỏe cụ thể – qua email từ Con Khỏe Con Ngoan và / hoặc trực tiếp từ bên thứ ba. Vào từng thời điểm Con Khỏe Con Ngoan có thể trao cho người dùng các trang web của bên thứ ba cơ hội đăng ký nhận bản tin của chúng tôi thông qua các trang web đó. Nếu bạn chọn đăng ký nhận một trong các bản tin của chúng tôi trên trang web của bên thứ ba, nhà điều hành trang web đó sẽ cung cấp cho chúng tôi thông tin cá nhân bạn đã cung cấp liên quan đến yêu cầu đăng ký mà chúng tôi có thể sử dụng theo Chính sách quyền riêng tư này như thể bạn đã cung cấp trực tiếp cho Con Khỏe Con Ngoan. Trong Diễn đàn chuyên đề Con Khỏe Con Ngoan, nếu bạn bật thông báo email cho các bài đăng bạn đã tạo hoặc tham gia, bạn sẽ nhận được email khi có bất kỳ hoạt động nào trên các bài đăng đó. Nếu sau này bạn quyết định không còn muốn nhận cập nhật email nữa, bạn có thể tắt nó bằng cách điều hướng đến phần Thông báo email trong cài đặt Diễn đàn chuyên đề.

Email cho một người bạn

Nếu bạn sử dụng dịch vụ Email cho một Người bạn để nói với bạn bè về một tính năng trên Trang web Con Khỏe Con Ngoan hoặc một bản tin, chúng tôi sẽ hỏi bạn tên của bạn, địa chỉ email của bạn và địa chỉ email của bạn bè bạn. Chúng tôi sẽ tự động gửi cho bạn bè của bạn một email một lần mời anh ấy hoặc cô ấy truy cập trang web bằng tên và địa chỉ email của bạn làm địa chỉ email “từ”. Con Khỏe Con Ngoan không sử dụng thông tin email của bạn bè bạn cho bất kỳ mục đích nào khác. Chúng tôi sẽ chỉ sử dụng thông tin bạn cung cấp để gửi email được yêu cầu cho bạn bè của bạn. Chúng tôi hiểu rằng trước khi cung cấp địa chỉ email của bạn bè bạn cho chúng tôi, bạn đã có được sự đồng ý của họ về việc nhận email được yêu cầu. Chúng tôi không khuyến khích gửi email rác và sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm nào với email được yêu cầu gửi đến bạn bè bạn.

Nếu bạn tin rằng một trong những người liên hệ của bạn đã cung cấp cho chúng tôi thông tin cá nhân của bạn và bạn muốn yêu cầu xóa thông tin đó khỏi cơ sở dữ liệu của chúng tôi, vui lòng sử dụng liên kết Liên hệ với chúng tôi được cung cấp ở cuối mỗi trang của Trang web Con Khỏe Con Ngoan .

Nghiên cứu thị trường

Vào từng thời điểm, Con Khỏe Con Ngoan có thể thực hiện các cuộc khảo sát nghiên cứu trực tuyến thay mặt cho chính mình và các bên thứ ba thông qua thư mời email, khảo sát bật lên (pop-up) và các nhóm tập trung trực tuyến. Khi tham gia khảo sát, chúng tôi có thể yêu cầu bạn cung cấp địa điểm, độ tuổi của bạn và nếu có một chương trình rút thăm trúng thưởng liên kết với khảo sát nghiên cứu thị trường, tên và thông tin liên hệ của bạn cho mục đích quản lý chương trình rút thăm trúng thưởng. Thông tin bạn gửi trong một cuộc khảo sát có thể được Con Khỏe Con Ngoan sử dụng cho mục đích nghiên cứu và đo lường, như được mô tả dưới đây, bao gồm để đo lường hiệu quả của nội dung, quảng cáo hoặc chương trình. Thông tin cá nhân bạn cung cấp liên quan đến chương trình rút thăm trúng thưởng sẽ được sử dụng cho mục đích duy nhất là quản lý rút thăm trúng thưởng và theo yêu cầu của luật hiện hành. Chúng tôi sẽ không cố ý mời những cá nhân dưới 16 tuổi tham gia khảo sát nghiên cứu thị trường. Các khảo sát nghiên cứu thị trường được thực hiện bởi hoặc thay mặt Con Khỏe Con Ngoan sẽ chứa liên kết đến Chính sách quyền riêng tư này.

Nhận xét của người dùng, Diễn đàn chuyên đề Con Khỏe Con Ngoan và các diễn đàn công cộng khác

Liên quan đến việc sử dụng Danh mục Bác sĩ của chúng tôi, người dùng có thể gửi đánh giá về nhà cung cấp. Con Khỏe Con Ngoan cũng có một số khu vực diễn đàn chuyên đề và các diễn đàn công cộng khác, nơi người dùng có thể đăng đánh giá, chia sẻ thông tin và hỗ trợ lẫn nhau hoặc nơi người dùng có thể đăng câu hỏi để các chuyên gia trả lời. Chúng tôi cũng cung cấp các cuộc thảo luận trực tuyến được kiểm duyệt bởi các chuyên gia chăm sóc sức khỏe. Tính năng đánh giá của chúng tôi trong Danh mục bác sĩ và diễn đàn chuyên đề của chúng tôi mở cửa cho công chúng và không nên được coi là riêng tư.

Bất kỳ thông tin nào (bao gồm thông tin cá nhân) bạn chia sẻ trong bất kỳ đánh giá, diễn đàn chuyên đề trực tuyến hoặc diễn đàn nào khác là có mục đích mở cho công chúng và không riêng tư. Bạn nên cân nhắc cẩn thận trước khi đăng bất kỳ thông tin cá nhân nào trong bất kỳ diễn đàn công cộng nào. Những gì bạn đăng có thể được xem, tiết lộ hoặc thu thập bởi các bên thứ ba và có thể được người khác sử dụng theo cách chúng tôi không thể kiểm soát hoặc dự đoán, bao gồm liên hệ với bạn cho các mục đích trái phép. Như với bất kỳ diễn đàn công khai nào trên bất kỳ trang web nào, thông tin bạn đăng cũng có thể hiển thị trong các công cụ tìm kiếm của bên thứ ba.

Nếu bạn đăng nhầm thông tin cá nhân trong khu vực diễn đàn chuyên đề của chúng tôi và muốn xóa nó, bạn có thể gửi email cho chúng tôi để yêu cầu chúng tôi xóa thông tin đó bằng cách sử dụng liên kết Liên hệ với chúng tôi trên mỗi trang của Trang web Con Khỏe Con Ngoan. Trong một số trường hợp, chúng tôi không thể xóa thông tin cá nhân của bạn.

Email bạn gửi đến Con Khỏe Con Ngoan

Chính sách quyền riêng tư này không áp dụng cho thông tin, nội dung, thông tin kinh doanh, ý tưởng, khái niệm hoặc phát minh mà bạn gửi tới Con Khỏe Con Ngoan qua email. Nếu bạn muốn giữ nội dung hoặc thông tin kinh doanh, ý tưởng, khái niệm hoặc phát minh riêng tư hoặc độc quyền, vui lòng không gửi chúng trong email tới Con Khỏe Con Ngoan.

Thông tin dịch vụ và thiết bị

Khi bạn truy cập và sử dụng Dịch vụ, Con Khỏe Con Ngoan sẽ tự động thu thập và lưu trữ trong máy chủ của nó ghi thông tin từ trình duyệt hoặc thiết bị di động của bạn như địa chỉ IP hoặc số nhận dạng thiết bị duy nhất, thông tin trình duyệt (bao gồm URL giới thiệu), tùy chọn và cài đặt, cookie và thông tin về nội dung bạn đã xem và các hành động đã thực hiện (ví dụ: truy vấn tìm kiếm, tham gia quảng cáo, nhấp chuột và ngày và giờ liên quan). Con Khỏe Con Ngoan cũng có thể thu thập thông tin cụ thể của thiết bị khi bạn cài đặt và sử dụng Ứng dụng bao gồm kiểu máy, thông tin hệ điều hành, ID quảng cáo (là số nhận dạng duy nhất, có thể đặt lại của người dùng để quảng cáo được liên kết với thiết bị di động) và phiên bản Ứng dụng và thông tin sử dụng. Khi được bạn bật, chúng tôi sẽ thu thập thông tin vị trí chính xác do thiết bị di động của bạn cung cấp, bạn có thể vô hiệu hóa thông qua cài đặt thiết bị.

Cookies và các công nghệ theo dõi khác

Chúng tôi và các đối tác của chúng tôi sử dụng cookie để thu thập thông tin về việc bạn sử dụng Dịch vụ. “Cookies” là các tệp dữ liệu nhỏ được gán cho trình duyệt của bạn khi bạn truy cập Trang web Con Khỏe Con Ngoan  cho phép nhận diện trình duyệt của bạn và thu thập và lưu trữ thông tin về việc bạn sử dụng Dịch vụ, như được mô tả ở trên. Ngoài cookie, chúng tôi và các đối tác của chúng tôi sử dụng các công nghệ theo dõi khác thu thập thông tin về việc sử dụng Dịch vụ của bạn, bao gồm cả số nhận dạng di động và “đèn hiệu web” là các tệp đồ họa nhỏ (đôi khi được gọi là “GIF rõ ràng” (Clear GIF) hoặc “điểm ảnh web”) gắn trong một trang web hoặc email thường được sử dụng để theo dõi hoạt động và gửi thông tin liên quan trở lại máy chủ gia đình (có thể thuộc về trang chủ, nhà quảng cáo mạng hoặc một số bên thứ ba khác). Thông tin được thu thập bởi các công nghệ theo dõi như vậy có thể được kết hợp với thông tin khác mà các đối tác của chúng tôi có quyền truy cập, bao gồm tên, địa chỉ email và địa chỉ thực của bạn để chúng tôi có thể gửi cho bạn các tài liệu, bằng điện tử hoặc qua thư trực tiếp, mà bạn có thể quan tâm đến.

Các đối tác dịch vụ quảng cáo của Công ty TNHH Xin Chào Sức Khỏe có thể sử dụng cookie và các công nghệ theo dõi khác để thu thập thông tin về việc bạn sử dụng Trang web Con Khỏe Con Ngoan, bao gồm cả nội dung bạn đã xem. Các bên thứ ba này có thể sử dụng thông tin này để giúp Con Khỏe Con Ngoan phân phối quảng cáo trên Trang web Con Khỏe Con Ngoan và trên các trang web bên thứ ba khác dựa trên hoạt động duyệt web của bạn trên Trang web Con Khỏe Con Ngoan. Con Khỏe Con Ngoan có thể điều chỉnh thêm quảng cáo trên Trang web Con Khỏe Con Ngoan và các trang web bên thứ ba khác này dựa trên thông tin bổ sung trong phạm vi mà Con Khỏe Con Ngoan hoặc các bên thứ ba này biết. Hai trong số các bên thứ ba mà Con Khỏe Con Ngoan hợp tác là Google và Facebook. Ngoài việc sử dụng thông tin mà bên thứ ba đó thu thập trong khi thực hiện các dịch vụ cho Con Khỏe Con Ngoan, Google cũng có thể sử dụng thông tin đó như được mô tả trong chính sách quyền riêng tư của mình. Để xem Google có thể sử dụng như thế nào thông tin được thu thập thông qua việc chúng tôi sử dụng các dịch vụ của Google trên Trang web Con Khỏe Con Ngoan, hãy truy cập https://www.google.vn/policies/privacy/partners. Mặc dù Facebook không cung cấp bất kỳ thông tin cá nhân nào cho Con Khỏe Con Ngoan, nhưng Facebook có thể sử dụng thông tin mà họ có về bạn và họ thu thập trong khi thực hiện các dịch vụ cho Con Khỏe Con Ngoan  (có thể được liên kết với thông tin cá nhân mà Facebook có về bạn) như được mô tả trong chính sách quyền riêng tư của họ. có sẵn tại https://www.facebook.vn/about/privacy.

Chúng tôi cũng làm việc với các mạng quảng cáo của bên thứ ba để hiển thị quảng cáo trên Trang web Con Khỏe Con Ngoan  của chúng tôi và trên các trang web của bên thứ ba. Các nhà cung cấp mạng quảng cáo của chúng tôi sử dụng các công nghệ để thu thập thông tin về các hoạt động của bạn trên Trang web Con Khỏe Con Ngoan và trong Ứng dụng Con Khỏe Con Ngoan hàng đầu của chúng tôi để cung cấp cho bạn quảng cáo được nhắm mục tiêu dựa trên cookie trên Trang web Con Khỏe Con Ngoan  của chúng tôi và trên các trang web của bên thứ ba dựa trên hoạt động duyệt web và sở thích của bạn .

Để biết thêm thông tin về cách cookie và các công nghệ theo dõi khác được sử dụng liên quan đến Dịch vụ, vui lòng đọc Chính sách cookie.

Khi bạn tải xuống và cài đặt một trong các Ứng dụng của chúng tôi trên thiết bị di động của bạn, chúng tôi sẽ gán một số ngẫu nhiên cho cài đặt Ứng dụng của bạn. Số này không thể được sử dụng để nhận dạng cá nhân bạn và chúng tôi không thể nhận dạng cá nhân bạn trừ khi bạn chọn trở thành người dùng đã đăng ký của Ứng dụng. Chúng tôi sử dụng số ngẫu nhiên này theo cách tương tự như việc sử dụng cookie như được mô tả trong Chính sách quyền riêng tư này và trong Chính sách cookie của chúng tôi. Không giống như cookie, số ngẫu nhiên được gán cho cài đặt Ứng dụng của bạn chứ không phải trình duyệt, vì Ứng dụng không hoạt động thông qua trình duyệt của bạn. Do đó, số ngẫu nhiên không thể được loại bỏ thông qua các cài đặt. Nếu bạn không muốn chúng tôi sử dụng số ngẫu nhiên cho các mục đích mà chúng tôi sử dụng cookie, vui lòng không sử dụng Ứng dụng. Việc chúng tôi sử dụng cookie và các công nghệ theo dõi khác trên các trang web được tối ưu hóa cho thiết bị di động của chúng tôi và Ứng dụng Con Khỏe Con Ngoan  hàng đầu của chúng tôi tương tự như việc chúng tôi sử dụng trên các trang web trên máy tính để bàn của chúng tôi. Lựa chọn của bạn để từ chối cookie, sử dụng Sáng kiến ​​quảng cáo mạng và cơ chế từ chối được mô tả bên dưới trong phần “Lựa chọn và quyền của bạn” có sẵn trên Ứng dụng Con Khỏe Con Ngoan hàng đầu và trên các trang web được tối ưu hóa cho thiết bị di động của Công ty TNHH Xin Chào Sức Khỏe.

Thông tin thu thập về bạn được sử dụng như thế nào

Thông tin về việc bạn sử dụng Dịch vụ có thể được sử dụng cho các mục đích sau:

 • để cung cấp, cải thiện và tạo Dịch vụ mới,
 • để trả lời các câu hỏi của bạn và gửi cho bạn các liên lạc hành chính về các Trang web và Dịch vụ của Con Khỏe Con Ngoan,
 • để nhận phản hồi của bạn về Trang web và Dịch vụ của Con Khỏe Con Ngoan ,
 • để gửi cho bạn tin nhắn điện tử an toàn và email cá nhân hóa liên quan đến sở thích của bạn như được suy ra từ việc bạn sử dụng Dịch vụ, bao gồm tin tức, thông báo, lời nhắc và cơ hội từ Con Khỏe Con Ngoan ,
 • để phân tích thống kê xu hướng và hành vi và hoạt động của người dùng, bao gồm tần suất các khu vực của Trang web Con Khỏe Con Ngoan được truy cập, cách sử dụng Dịch vụ và số lượng email được nhận và mở,
 • để cung cấp cho bạn và mọi người các đặc điểm và sở thích nhân khẩu học tương tự với nội dung phù hợp hơn, bao gồm quảng cáo và chương trình khuyến mại, quà tặng của nhãn hàng cả trên và ngoài Trang web và Ứng dụng Con Khỏe Con Ngoan,
 • để cung cấp dịch vụ tìm khách hàng tiềm năng, chúng tôi (hoặc trực tiếp từ bên thứ ba) có thể liên hệ bạn hoặc giới thiệu bạn đến các cuộc nghiên cứu bao gồm nghiên cứu sự hài lòng của khách hàng, thị trường, nội dung cá nhân khác, hoặc có liên quan đến một số giao dịch nhất định về chương trình khuyến mãi,
 • để phát hiện và bảo vệ chống gian lận và các mối đe dọa khác đối với Dịch vụ và người dùng của chúng tôi,
 • để xác định các vấn đề với Dịch vụ,
 • để tiến hành các hoạt động nghiên cứu và đo lường, bao gồm cả những hoạt động được mô tả dưới đây, và
 • để quản lý tài khoản của bạn.

Ngoài ra, Con Khỏe Con Ngoan có thể sử dụng thông tin cá nhân về bạn cho các mục đích khác được tiết lộ cho bạn tại thời điểm chúng tôi thu thập thông tin và / hoặc với sự đồng ý của bạn.

Con Khỏe Con Ngoan có thể kết hợp thông tin cá nhân của bạn và thông tin khác được thu thập về việc bạn sử dụng Dịch vụ và cũng bổ sung thông tin từ các nguồn bên ngoài cho các mục đích được mô tả trong Chính sách quyền riêng tư này. Ví dụ: thông tin mà Con Khỏe Con Ngoan thu thập về bạn có thể được Con Khỏe Con Ngoan kết hợp với thông tin khác có sẵn cho Con Khỏe Con Ngoan thông qua các bên thứ ba cho mục đích nghiên cứu và đo lường, bao gồm đo lường hiệu quả của nội dung, quảng cáo hoặc chương trình. Thông tin này từ các nguồn khác có thể bao gồm tuổi, giới tính, nhân khẩu học, địa lý, sở thích cá nhân, hoạt động mua sản phẩm hoặc thông tin khác. Chúng tôi có thể báo cáo thông tin tổng hợp, mà không thể dùng để nhận dạng một người dùng cá nhân của Trang web Con Khỏe Con Ngoan, cho các nhà quảng cáo hiện tại hoặc tương lai của chúng tôi và các đối tác kinh doanh khác.

Chia sẻ thông tin của bạn

Các công ty con và doanh nghiệp liên kết của Con Khỏe Con Ngoan

Con Khỏe Con Ngoan có thể chia sẻ thông tin của bạn với các công ty con, bên liên kết và công ty được mua lại bởi hoặc sáp nhập với chúng tôi và các bên liên kết của chúng tôi. Trong trường hợp có sự thay đổi quyền kiểm soát của công ty phát sinh từ, ví dụ, việc bán hoặc sáp nhập với một thực thể khác hoặc trong trường hợp bán tài sản hoặc phá sản, Con Khỏe Con Ngoan có quyền chuyển thông tin cá nhân của bạn sang bên mới kiểm soát hoặc bên mua tài sản. Trong trường hợp có sự thay đổi như vậy, thông tin cá nhân của bạn sẽ tiếp tục được xử lý theo Chính sách quyền riêng tư này trừ khi có bất kỳ thay đổi nào đối với Chính sách quyền riêng tư được thực hiện theo phần bên dưới thảo luận về “Thay đổi với Chính sách quyền riêng tư này”.

Các công ty và nhà thầu hợp tác với Con Khỏe Con Ngoan

Con Khỏe Con Ngoan hợp tác với các công ty và nhà thầu bên thứ ba giúp chúng tôi cung cấp Dịch vụ và bằng cách khác hỗ trợ việc vận hành các Trang web và Ứng dụng Con Khỏe Con Ngoan , bao gồm các công ty và nhà thầu cung cấp dịch vụ liên quan đến công nghệ, phân tích dữ liệu, nghiên cứu, quản lý và triển khai email, quản trị rút ​​thăm trúng thưởng và cuộc thi, quảng cáo và tiếp thị và / hoặc nội dung. Nhà thầu của Con Khỏe Con Ngoan đôi khi có quyền truy cập hạn chế vào thông tin của bạn trong quá trình cung cấp sản phẩm hoặc dịch vụ cho Con Khỏe Con Ngoan . Chúng tôi yêu cầu bằng hợp đồng rằng các nhà thầu của chúng tôi không sử dụng hoặc tiết lộ thông tin của bạn cho bất kỳ mục đích nào ngoài việc cung cấp dịch vụ hoặc chức năng giới hạn cho Con Khỏe Con Ngoan .

Nhà quảng cáo bên thứ ba và trang web của bên thứ ba

Con Khỏe Con Ngoan có thể chia sẻ thông tin mà chúng tôi có về bạn, như ID cookie hoặc địa chỉ IP, với các nhà cung cấp dịch vụ quảng cáo bên thứ ba, những người có thể sử dụng thông tin này thay mặt chúng tôi để giúp Con Khỏe Con Ngoan  phân phối quảng cáo trên Trang web Con Khỏe Con Ngoan cũng như trên trang web của bên thứ ba, như được mô tả thêm trong Chính sách cookie.

Một số nội dung, dịch vụ và quảng cáo được cung cấp cho bạn thông qua Trang web Con Khỏe Con Ngoan được cung cấp, hoặc chứa các liên kết đến, các trang web được lưu trữ và vận hành bởi một công ty không phải là Con Khỏe Con Ngoan  (“Trang web của bên thứ ba”). Con Khỏe Con Ngoan không chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với các Trang web của bên thứ ba này mà không có sự đồng ý của bạn, nhưng bạn nên lưu ý rằng mọi thông tin bạn tiết lộ cho các Trang web của bên thứ ba này khi bạn truy cập các trang web của bên thứ ba này không phải tuân theo Chính sách quyền riêng tư này. Con Khỏe Con Ngoan không xác nhận và không chịu trách nhiệm đối với các hoạt động bảo mật quyền riêng tư của các Trang web bên thứ ba này. Bạn nên xem xét chính sách quyền riêng tư được đăng trên Trang web của bên thứ ba để hiểu cách Trang web của bên thứ ba đó thu thập và sử dụng thông tin của bạn. Con Khỏe Con Ngoan nỗ lực làm cho bạn thấy rõ khi bạn rời khỏi Trang web Con Khỏe Con Ngoan và vào Trang web của bên thứ ba, bằng cách yêu cầu bạn nhấp vào liên kết hoặc bằng cách thông báo cho bạn trên Trang web Con Khỏe Con Ngoan trước khi bạn truy cập trang web của bên thứ ba. Ngoài ra, nếu bạn thấy một cụm từ như “Được cung cấp bởi” hoặc “liên kết với” theo sau là tên của một công ty không phải Con Khỏe Con Ngoan, thì bạn đang ở trên một trang web được lưu trữ bởi một công ty khác ngoài Con Khỏe Con Ngoan. Khi bạn sử dụng dịch vụ cùng nhãn hiệu (dịch vụ được điều hành bởi đối tác của Con Khỏe Con Ngoan) hoặc đăng ký hoặc bằng cách khác cung cấp thông tin trên trang web đồng thương hiệu, nếu có, chúng tôi có thể chuyển thông tin được thu thập lại cho đối tác đó, có thể bao gồm nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba có dịch vụ được nhúng vào và / hoặc xuất hiện trong Dịch vụ.

Con Khỏe Con Ngoan cũng có thể bao gồm các tiện ích xã hội trên Trang web Con Khỏe Con Ngoan cho phép bạn tương tác với các dịch vụ truyền thông xã hội được liên kết, ví dụ: để chia sẻ một bài viết. Các tiện ích này có thể thu thập dữ liệu duyệt web có thể được nhận bởi bên thứ ba đã cung cấp tiện ích này và được kiểm soát bởi các bên thứ ba này. Bạn có thể trực tiếp quản lý các tùy chọn quyền riêng tư của mình với nền tảng mạng xã hội hiện hành.

Tuân thủ luật pháp, quy định và yêu cầu thực thi pháp luật

Để hợp tác với các quan chức chính phủ và thực thi pháp luật và các bên tư nhân để thực thi và tuân thủ pháp luật, chúng tôi có thể tiết lộ thông tin cá nhân cho các bên thứ ba: (1) để tuân thủ các yêu cầu pháp lý như luật pháp, quy định, lệnh khám xét, trát hầu tòa hoặc lệnh của tòa án; (2) khi Con Khỏe Con Ngoan  tin tưởng rằng việc tiết lộ là cần thiết để bảo vệ quyền của chúng tôi, bảo vệ sự an toàn của bạn hoặc sự an toàn của người khác, điều tra gian lận hoặc đáp ứng yêu cầu của chính phủ; hoặc (3) trong các trường hợp đặc biệt, như để đối phó với mối đe dọa vật lý đối với bạn hoặc người khác, để bảo vệ tài sản hoặc bảo vệ hoặc khẳng định các quyền hợp pháp. Ngoài ra, Con Khỏe Con Ngoan  có thể tiết lộ thông tin cá nhân như được mô tả dưới đây.

Làm thế nào thông tin của bạn được bảo mật và lưu lại

Con Khỏe Con Ngoan  thực hiện các biện pháp bảo mật hợp lý để bảo vệ tính bảo mật thông tin cá nhân của bạn. Bất chấp những nỗ lực của Con Khỏe Con Ngoan  để bảo vệ thông tin cá nhân của bạn, luôn có một số rủi ro rằng bên thứ ba trái phép có thể tìm cách vượt qua hệ thống bảo mật của chúng tôi hoặc việc truyền thông tin của bạn qua Internet có thể bị chặn.

Việc bảo mật thông tin cá nhân của bạn rất quan trọng đối với chúng tôi. Khi bạn nhập thông tin cá nhân (bao gồm thông tin sức khỏe cá nhân trong các Dịch vụ khác nhau), chúng tôi sẽ mã hóa việc truyền thông tin đó hoặc sử dụng công nghệ kết nối SSL (Lớp cổng bảo mật).

Con Khỏe Con Ngoan sẽ giữ lại thông tin cá nhân của bạn miễn là tài khoản của bạn hoạt động hoặc khi cần thiết để cung cấp Dịch vụ cho bạn. Bất cứ lúc nào bạn cũng có thể xóa thông tin cá nhân của mình hoặc yêu cầu chúng tôi xóa thông tin đó, nhưng bạn nên lưu ý rằng về mặt kỹ thuật không thể xóa từng và mọi bản ghi thông tin bạn đã cung cấp cho Con Khỏe Con Ngoan  khỏi máy chủ của chúng tôi. Xem các “Lựa chọn và quyền của bạn” bên dưới để biết thêm thông tin về cách bạn có thể cập nhật hoặc xóa thông tin cá nhân của mình. Con Khỏe Con Ngoan cũng sẽ giữ lại thông tin cá nhân của bạn khi cần thiết để tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý, giải quyết tranh chấp và thực thi các thỏa thuận.

Lựa chọn và quyền của bạn

Cập nhật / xóa thông tin cá nhân của bạn

Nếu bạn không muốn thông tin cá nhân của mình được Con Khỏe Con Ngoan sử dụng như được cung cấp trong Chính sách quyền riêng tư này, bạn không nên sử dụng Trang web, Ứng dụng và Dịch vụ của Con Khỏe Con Ngoan. Bạn có thể sửa, cập nhật hoặc xem lại thông tin cá nhân mà bạn đã gửi trước đó bằng cách quay lại Dịch vụ cụ thể, đăng nhập và thực hiện thay đổi mong muốn. Bạn cũng có thể cập nhật bất kỳ thông tin cá nhân nào bạn đã gửi bằng cách liên hệ với chúng tôi bằng thông tin liên hệ được liệt kê bên dưới hoặc thông qua liên kết Liên hệ với chúng tôi được cung cấp ở cuối mỗi trang của Trang web Con Khỏe Con Ngoan .

Nếu bạn đã đăng ký và muốn xóa bất kỳ thông tin đăng ký nào bạn đã cung cấp cho Con Khỏe Con Ngoan khỏi hệ thống của chúng tôi, vui lòng liên hệ với Con Khỏe Con Ngoan  bằng cách sử dụng thông tin liên hệ được liệt kê bên dưới trong phần “Liên hệ với Con Khỏe Con Ngoan về Thông tin cá nhân hoặc Quyền riêng tư của bạn” hoặc thông qua liên kết Liên hệ với chúng tôi được cung cấp ở cuối mỗi trang của Trang web Con Khỏe Con Ngoan . Theo yêu cầu của bạn, chúng tôi sẽ xóa thông tin đăng ký của bạn khỏi cơ sở dữ liệu hoạt động của chúng tôi và nếu khả thi từ phương tiện sao lưu của chúng tôi. Bạn nên lưu ý rằng về mặt kỹ thuật không thể xóa từng và mọi bản ghi thông tin bạn đã cung cấp cho Trang web Con Khỏe Con Ngoan  khỏi máy chủ của chúng tôi.

Khi bạn đăng ký để nhận thông tin liên lạc qua email cho bất kỳ Dịch vụ nào của Con Khỏe Con Ngoan, bao gồm các bản tin email của chúng tôi hoặc bất cứ lúc nào, bạn có thể chọn từ chối nhận các bản tin bổ sung hoặc các liên lạc email khác từ Con Khỏe Con Ngoan hoặc nhà quảng cáo hoặc nhà tài trợ.

Bạn có thể hủy đăng ký nhận bản tin qua email bằng cách:

 • Thực hiện theo các hướng dẫn được bao gồm ở dưới cùng của bản tin và sử dụng liên kết “Hủy đăng ký” ‘được tìm thấy trong các email.
 • Đăng nhập vào Trang web Con Khỏe Con Ngoan và bỏ chọn các bản tin mà bạn không còn muốn nhận trong phần Hồ sơ cá nhân của tôi.
 • Liên hệ với Con Khỏe Con Ngoan
 • Nếu bạn quyết định rằng bạn không muốn nhận email cá nhân hóa hoặc tin nhắn điện tử an toàn từ công cụ Con Khỏe Con Ngoan Quản lý sức khỏe, bạn cũng có thể “Từ chối” Dịch vụ bằng cách nhấp vào tab cài đặt trên trang chủ Quản lý sức khỏe của bạn và thay đổi tùy chọn email hoặc làm theo các hướng dẫn hủy đăng ký có trong mỗi email.

Tất cả các email quảng cáo mà Con Khỏe Con Ngoan gửi với cơ hội từ Con Khỏe Con Ngoan hoặc với các ưu đãi hoặc tài liệu thông tin từ Con Khỏe Con Ngoan thay mặt cho các nhà tài trợ của chúng tôi sẽ chứa lựa chọn hủy đăng ký nhận các email loại đó trong tương lai từ Con Khỏe Con Ngoan trừ khi bạn đăng ký lại.

Cookies (file tạm)

Hầu hết các phần mềm trình duyệt có thể được cài đặt để từ chối Cookies. Hầu hết các trình duyệt đều cung cấp hướng dẫn về cách đặt lại trình duyệt để từ chối file tạm (Cookies) trong phần “Trợ giúp” hoặc “Cài đặt” hoặc “Phần tùy chọn” trên thanh công cụ của trình duyệt của bạn. Tham khảo Chính sách cookie để biết thêm thông tin về việc từ chối Cookies.

Từ chối quảng cáo dựa trên sở thích

Để cung cấp cho bạn quyền kiểm soát nhiều hơn đối với các lựa chọn quyền riêng tư của bạn, chúng tôi đã triển khai cơ chế từ chối được phê duyệt bởi DAA (Liên minh quảng cáo kỹ thuật số) cho quảng cáo dựa trên sở thích. Ở cuối mỗi trang của Trang web Con Khỏe Con Ngoan, bạn sẽ thấy logo AdChoices (trông giống như thế này: ).  Trong Trang web Con Khỏe Con Ngoan , bạn có thể tìm thấy tùy chọn AdChoices trong màn hình Cài đặt trực tuyến. Nếu bạn muốn dừng quảng cáo tùy chỉnh này từ Con Khỏe Con Ngoan, bạn có thể quản lý các quảng cáo này thông qua các lựa chọn trong cửa sổ đó. Xin lưu ý rằng ngay cả khi bạn từ chối quảng cáo dựa trên sở thích, bạn sẽ tiếp tục nhận được quảng cáo chung thông qua Dịch vụ. Xin lưu ý rằng lựa chọn dừng quảng cáo tùy chỉnh của bạn là dành riêng cho trình duyệt hoặc thiết bị di động mà bạn đang sử dụng, vì vậy nếu bạn chọn từ chối một máy tính hoặc thiết bị di động và bạn muốn từ chối áp dụng cho một máy tính khác hoặc thiết bị di động khác cũng vui lòng chọn từ máy tính hoặc thiết bị di động đó. Bằng cách nhấp vào biểu tượng + bên cạnh tên của nhà cung cấp trong cửa sổ đó, bạn sẽ nhận được thông tin về cách thức và nơi nhà cung cấp đó hỗ trợ chúng tôi phân phối quảng cáo. Trang web Con Khỏe Con Ngoan không phản hồi tín hiệu “không theo dõi” của trình duyệt web.

Từ chối di động

Bạn cũng có thể kiểm soát quảng cáo dựa trên sở thích trên thiết bị di động của mình bằng cách bật cài đặt “Giới hạn theo dõi quảng cáo” trong cài đặt thiết bị iOS của bạn hoặc Cài đặt “không tham gia quảng cáo cá nhân hóa” trong cài đặt thiết bị Android của bạn. Điều này sẽ không ngăn bạn xem quảng cáo, nhưng sẽ hạn chế sử dụng số nhận dạng quảng cáo thiết bị để cá nhân hóa quảng cáo dựa trên sở thích của bạn. Nếu bạn có thắc mắc về cách từ chối cookie trên thiết bị cụ thể của mình, vui lòng kiểm tra với nhà sản xuất thiết bị.

Trẻ em

Chúng tôi cam kết bảo đảm riêng tư của trẻ em. Trang web Con Khỏe Con Ngoan không được thiết kế hoặc có ý định thu hút trẻ em dưới 16 tuổi. Trang web Con Khỏe Con Ngoan không thu thập thông tin cá nhân từ bất kỳ người nào chúng tôi thực sự biết là dưới 16 tuổi. Tuy nhiên, phụ huynh hoặc người giám hộ có thể sử dụng Con Khỏe Con Ngoan Quản lý sức khỏe để thiết lập hồ sơ sức khỏe cá nhân và trang chủ Con Khỏe Con Ngoan Quản lý sức khỏe cho trẻ vị thành niên. Phụ huynh hoặc người giám hộ hoàn toàn chịu trách nhiệm cung cấp giám sát việc sử dụng Con Khỏe Con Ngoan Quản lý sức khỏe của trẻ vị thành niên. Phụ huynh hoặc người giám hộ chịu trách nhiệm hoàn toàn về việc đảm bảo thông tin đăng ký được bảo mật và thông tin được gửi là chính xác. Phụ huynh hoặc người giám hộ cũng chịu trách nhiệm hoàn toàn cho việc giải thích và sử dụng bất kỳ thông tin hoặc đề xuất nào được cung cấp thông qua Con Khỏe Con Ngoan Quản lý sức khỏe cho trẻ vị thành niên.

Lưu ý cho người dùng bên ngoài Việt Nam

Con Khỏe Con Ngoan và hạ tầng kỹ thuật của chúng tôi được đặt tại Việt Nam. Thông tin cá nhân mà bạn cung cấp cho chúng tôi được lưu trữ trên các máy chủ đặt tại Việt Nam. Nếu bạn ở khu vực tài phán khác, bạn cần lưu ý rằng để cung cấp Dịch vụ cho bạn, chúng tôi phải chuyển thông tin cá nhân của bạn đến Việt Nam, nơi nó sẽ được lưu trữ và xử lý theo Chính sách quyền riêng tư này. Chúng tôi có thể chuyển thông tin của bạn ra bên ngoài cho các nhà cung cấp dịch vụ có hoạt động ở các quốc gia khác. Bằng cách sử dụng Dịch vụ, bạn đồng ý với việc thu thập, lưu trữ và xử lý như vậy ở Việt Nam và các khu vực tài phán khác nơi Con Khỏe Con Ngoan duy trì sự hiện diện. Một số khu vực tài phán này có thể không đủ khả năng bảo vệ dữ liệu như mức độ phù hợp ở quốc gia của bạn. Trong những trường hợp đó, chúng tôi sẽ thực hiện các bước hợp lý để đảm bảo thông tin cá nhân của bạn được bảo vệ với tiêu chuẩn bảo vệ ít nhất có thể so sánh với tiêu chuẩn bảo vệ tại quốc gia sở tại của bạn hoặc được quy định theo pháp luật bảo vệ dữ liệu cá nhân ở Việt Nam, bất kỳ tiêu chuẩn nào nghiêm ngặt hơn. Lưu ý rằng thông tin cá nhân của bạn có thể được cung cấp cho chính phủ Việt Nam hoặc các cơ quan của chính phủ Việt Nam theo quy trình pháp lý được thực hiện tại Việt Nam.

Liên hệ với Con Khỏe Con Ngoan về thông tin cá nhân hoặc quyền riêng tư của bạn

Vui lòng gửi email cho Con Khỏe Con Ngoan bằng cách sử dụng liên kết Liên hệ ở cuối mỗi trang của Trang web Con Khỏe Con Ngoan  nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về Chính sách quyền riêng tư này hoặc thông tin cá nhân Con Khỏe Con Ngoan duy trì về bạn. Con Khỏe Con Ngoan sẽ trả lời yêu cầu của bạn trong một khung thời gian hợp lý.

Trong trường hợp khiếu nại, xin vui lòng liên hệ với admin@conkhoeconngoan.com. Nhân viên quyền riêng tư sẽ xác nhận đã nhận được khiếu nại và sẽ điều tra vi phạm tiềm ẩn. Con Khỏe Con Ngoan sẽ cố gắng phản hồi bất kỳ khiếu nại nào trong vòng [30] ngày kể từ khi nhận được ban đầu. Thông tin thêm có thể được tìm kiếm từ bạn để cung cấp cho bạn một phản hồi toàn diện.

Thay đổi chính sách quyền riêng tư

Con Khỏe Con Ngoan có quyền thay đổi hoặc sửa đổi Chính sách quyền riêng tư này và bất kỳ Dịch vụ nào, bất cứ lúc nào và mọi thay đổi sẽ có hiệu lực khi được đăng trừ khi có chúng tôi có khuyến cáo khác. Nếu Con Khỏe Con Ngoan thực hiện bất kỳ thay đổi quan trọng nào đối với Chính sách quyền riêng tư này, Con Khỏe Con Ngoan sẽ thông báo cho bạn bằng thông báo trên Trang web Con Khỏe Con Ngoan  và / hoặc qua email cho người dùng đã đăng ký của chúng tôi (được gửi đến địa chỉ email được chỉ định khi bạn đăng ký) trước khi thay đổi có hiệu lực. Bằng cách tiếp tục sử dụng Dịch vụ sau khi các thay đổi được thực hiện đối với Chính sách quyền riêng tư này, bạn đồng ý với các thay đổi đó. Con Khỏe Con Ngoan khuyến khích bạn định kỳ xem lại Chính sách quyền riêng tư này để biết thông tin mới nhất về thực tiễn bảo mật quyền riêng tư của chúng tôi. Nếu bạn không chấp nhận các điều khoản của Chính sách quyền riêng tư này, Con Khỏe Con Ngoan yêu cầu bạn không đăng ký và không sử dụng Trang web Con Khỏe Con Ngoan. Vui lòng thoát khỏi Trang web Con Khỏe Con Ngoan ngay lập tức nếu bạn không đồng ý với các điều khoản của Chính sách quyền riêng tư này.

- Advertisement -

XEM THÊM

CÁC BÀI LIÊN QUAN

- Advertisement -
- Advertisement -

có thể bạn quan tâm

CON CHƠI

Sáng tạo bền vững

CON HỌC

Tư duy toàn diện

CON NÓI

Ngôn Ngữ đồng đều

LÀM MẸ

Hiếm muộn có con

Dinh dưỡng thai kỳ

Chuẩn bị đồ sinh

Dấu hiệu mang thai

Chuyện ấy khi bầu

Mẹ tròn con vuông

Sức khỏe thai kỳ

40 tuần thai

Làm đẹp sau sinh

Chia sẻ cùng mẹ

Ứng dụng hữu ích

Xem tất cả

COM ĐANG LỚN

Triệu chứng và hướng dẫn điều trị bệnh rubella ở trẻ nhỏ

Bệnh rubella là bệnh truyền nhiễm do vl rút gây ra. Hội chứng rubella bẩm sinh là nguyên nhân quan trọng gây ra các khuyết tật trầm trọng cho trẻ sơ sinh

Powerpoint Slide – Học từ ngữ qua các khối hộp

Bản trình chiếu giúp các em nhớ mặt chữ, các từ ngữ, hình ảnh gần gũi giúp các em nắm bắt bài dễ hơn English...

270 bài tập ôn các dạng toán dành cho bé lớp 1 tự tin làm bài

Tuyển tập 270 bài tập ôn các dạng toán lớp 1 là các dạng toán được bố trí thiết kế theo các chủ đề...

Đề thi học kì 1 lớp 1 môn Tiếng Việt năm 2020-2021

ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI HỌC KÌ I MÔN TIẾNG VIỆT                                                Năm học : 2020 – 2021                                               Thời gian: 40 phút ( không...

Bé tinh mắt nhanh tay tìm các điểm khác nhau của 2 bức tranh

Học liệu Bé tinh mắt nhanh tay tìm các điểm khác nhau của 2 bức tranh giúp bé phát triển tư duy toàn diện,...

Học liệu 132 trang học ghép vần tiếng việt cho bé

Học liệu 132 trang ghép vần tiếng việt chuẩn bị cho các bé vào lớp 1, tiền tiểu học, giúp các bé nắm vững...

20 đề ôn tập toán hè cho các bé lớp 2 học thêm tại nhà

I. CÁC BÀI ÔN TẬP BỔ TRỢ Bài 1. Điền số thích hợp vào dấu ? Bài 2. Hiệu của số gồm 1 chục 8...

8 Học liệu phối hợp tay và mắt phát triển tư duy cho các bé

8 Học liệu phối hợp tay và mắt phát triển tư duy cho các bé, đặc biệt nó giúp cho sự phát triển vận...

Học liệu nâng cao các phép tính cho trẻ mẫu giáo và lớp 1

Bước đầu tiên khá khó khăn với các phép tính cho bé vào lớp 1 trong giáo dục bảo đảm các bậc cha mẹ...

Các bài toán về thời gian – bồi dưỡng Học sinh giỏi lớp 1

Ôn thi học sinh giỏi lớp 1 môn Toán với các bài toán về thời gian (ngày, tháng). Rèn luyện kĩ năng giải Toán...