English Flash games

Game tư duy – Nhà của Sâu – 12 miếng ghép

Đây là game trí tuệ phát triển khả năng tư duy, phán đoán, bé phải phối hợp vận động tay và mắt, vẫn được sử dụng các thiết bị điện tử lại được học và khi có thành quả hẳn bé sẽ rất vui mừng

Game tư duy bức tranh mùa hè vui vẻ – 25 miếng ghép

Ngày nay, trẻ em thường có thói quen sử dụng điện thoại di động thay vì tham gia các hoạt động ngoài trời với bạn bè, gia đình.

English Flash games

HỌC LIỆU VIỆT NGỮ

ENGLISH WORKSHEET

Game tư duy – Nhà của Sâu – 12 miếng ghép

Đây là game trí tuệ phát triển khả năng tư duy, phán đoán, bé phải phối hợp vận động tay và mắt, vẫn được sử dụng các thiết bị điện tử lại được học và khi có thành quả hẳn bé sẽ rất vui mừng

Game tư duy bức tranh mùa hè vui vẻ – 25 miếng ghép

Ngày nay, trẻ em thường có thói quen sử dụng điện thoại di động thay vì tham gia các hoạt động ngoài trời với bạn bè, gia đình.