Powerpoint Slide

Powerpoint Slide – Học từ ngữ qua các khối hộp

Bản trình chiếu giúp các em nhớ mặt chữ, các từ ngữ, hình ảnh gần gũi giúp các em nắm bắt bài dễ hơn English...

English Learning System Powerpoint Slide – Birthday

English Learning System Powerpoint Slide - Birthday Bộ sưu tập các bản trình chiếu powerpoint tiếng Anh ESL dành cho các trẻ để học...

ELS Học tiếng Anh qua Powerpoint Slide – Chủ đề Ở sở thú

ELS Học tiếng Anh qua Powerpoint Slide – Chủ đề Ở sở thú Bộ sưu tập các bản trình chiếu powerpoint tiếng Anh ESL...

Trang trình chiếu Powerpoint – Flashcards Cảm xúc hoạt hình

ELS Học tiếng Anh qua Powerpoint Slide – Chủ đề Flashcards Cảm xúc, Bộ sưu tập các bản trình chiếu powerpoint tiếng Anh ESL...

Trang trình chiếu Powerpoint – Trò chơi hoạt động thú vị về động vật

ELS Học tiếng Anh qua Powerpoint Slide – Chủ đề đoán tên động vật bằng tiếng anh, Bộ sưu tập các bản trình chiếu...

Trang trình chiếu Powerpoint – Đoán con vật bắt đầu bằng chữ cái đã cho

Đây là bài thuyết trình bằng powerpoint về động vật. Học sinh phải đoán con vật bắt đầu bằng chữ cái đã cho. Có...

Powerpoint Slide

HỌC LIỆU VIỆT NGỮ

ENGLISH WORKSHEET

Powerpoint Slide – Học từ ngữ qua các khối hộp

Bản trình chiếu giúp các em nhớ mặt chữ, các từ ngữ, hình ảnh gần gũi giúp các em nắm bắt bài dễ hơn English Learning System Powerpoint Slide – Birthday Xem ngay>> Tải bản trình chiếu Powerpoint Slide này về máy

English Learning System Powerpoint Slide – Birthday

English Learning System Powerpoint Slide - Birthday Bộ sưu tập các bản trình chiếu powerpoint tiếng Anh ESL dành cho các trẻ để học tại nhà, thực hành trực tuyến, học từ xa và các lớp học tiếng Anh để dạy cho các bé

ELS Học tiếng Anh qua Powerpoint Slide – Chủ đề Ở sở thú

ELS Học tiếng Anh qua Powerpoint Slide – Chủ đề Ở sở thú Bộ sưu tập các bản trình chiếu powerpoint tiếng Anh ESL dành cho các trẻ để học tại nhà, thực hành trực tuyến, học từ xa và các lớp học tiếng...

Trang trình chiếu Powerpoint – Flashcards Cảm xúc hoạt hình

ELS Học tiếng Anh qua Powerpoint Slide – Chủ đề Flashcards Cảm xúc, Bộ sưu tập các bản trình chiếu powerpoint tiếng Anh ESL dành cho các trẻ để học tại nhà, thực hành trực tuyến, học từ xa và các lớp học tiếng...

Trang trình chiếu Powerpoint – Trò chơi hoạt động thú vị về động vật

ELS Học tiếng Anh qua Powerpoint Slide – Chủ đề đoán tên động vật bằng tiếng anh, Bộ sưu tập các bản trình chiếu powerpoint tiếng Anh ESL dành cho các trẻ để học tại nhà, thực hành trực tuyến, học từ xa và...

Trang trình chiếu Powerpoint – Đoán con vật bắt đầu bằng chữ cái đã cho

Đây là bài thuyết trình bằng powerpoint về động vật. Học sinh phải đoán con vật bắt đầu bằng chữ cái đã cho. Có một con vật cho mỗi chữ cái trong bảng chữ cái Nhấp chuột vào slide hoặc sử dụng mũi tên trên...